Hjem   |   Sidekart   |   English version
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
PETORO  |  EN DRIVKRAFT PÅ NORSK SOKKEL
0069233%20-%20Troll%20A%20platform%20-%20Photo%20%C3%98yvind%20Hagen%20-%20Statoil
PETORO  |  en drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Lite tid, mye igjen

 
Modne felt på norsk sokkel har store gjenværende oljereserver. Og potensial for økt utvinning. Men skal vi få oljen ut på lønnsomt vis, må vi investere i tiltak. Venter vi for lenge, risikerer vi å gå glipp av store verdier.
Les mer om modne oljefelt

 

Om petoro


Petoro AS er et statlig aksjeselskap som forvalter den norske stats egen olje og gass samt eierandeler i tilknyttede anlegg i havet og på land.
Les mer om Petoro

 

Jobbe i Petoro

Petoro har ca 70 ansatte. Hos oss finner du engasjerte og faglig dyktige medarbeidere som liker å jobbe i team. 93% av dem som jobber i Petoro har utdanning på mastergradsnivå eller høyere.
Jobb i Petoro?
 

"Petoro Perspektiv"

I magasinet "Petoro Perspektiv" kan du lese mer om det vi arbeider med i Petoro. Blant annet hva som skjer på våre store modne felt; Gullfaks, Snorre og Heidrun.
Les magasinet her
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger

Telefon:   51 50 20 00   ,   Telefaks: 51 50 20 01

epost:
post@petoro.no
Års- og kvartalsrapporter
Andre rapporter
Finanskalender
Presentasjoner
Ledige stillinger
Registrere/endre CV
Arbeide i Petoro
Arbeidsmiljø, lønn
og goder
Mål, visjon, verdier
Historie
Virksomhetsstyring
Etiske retningslinjer
Organisasjon
SDØE-fakta
Kontaktinformasjon
Publisert
Karriere
Om Petoro
Hurtiglinker