Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Strategi og rolle

Petoros strategi tar utgangspunkt i vår visjon og overordnede mål. Målet med virksomheten er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra statens direkte eierandeler i norsk petroleumsvirksomhet (SDØE). Vår visjon er å være en drivkraft på norsk sokkel. Krav til sikkerhet og klima utgjør en viktig ramme for strategien. For mer om våre mål, visjon og verdier les her.
trekanter
blaa firkant
digitalisering
verdier
Petoro skiller mellom strategiske områder og strategiske prioriteringer. De strategiske områdene peker på hva som er viktigst for å realisere verdi, klima og sikkerhet.

Klikk figurene for mer informasjon