Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Strategi og rolle

Petoros strategi tar utgangspunkt i vår visjon og overordnede mål. Målet med virksomheten er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra statens direkte eierandeler i norsk petroleumsvirksomhet (SDØE). Vår visjon er å være en drivkraft på norsk sokkel. Krav til sikkerhet og klima utgjør en viktig ramme for strategien. For mer om våre mål, visjon og verdier les her.
Trekanter
Blaa_firkant
Digitalisering
Verdier
Petoro skiller mellom strategiske områder og strategiske prioriteringer. De strategiske områdene peker på hva som er viktigst for å realisere verdi, klima og sikkerhet.

Klikk figurene for mer informasjon