Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Strategi og rolle

Petoros strategi skal bidra til å maksimere den økonomiske verdien av statens olje og gass på norsk sokkel. Petoros rolle er å være rettighetshaver i lisenser og andre interessentskap der staten har andeler. Strategien er todelt:
Øke konkurransekraften til porteføljen
 
  • Redusere usikkerheten i reserve- og ressursgrunnlaget
  • Ny teknologi og innovasjon for effektivisering
  • Klimaeffektive løsninger

Realisere verdiene i modne felt
 
  • Identifisere gjenværende reserver
  • Flere brønner og mer effektiv boring
  • Helhetlige business case
troll a - photo marit hommedal - statoil
Troll A - Photo Marit Hommedal - Statoil