Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

SDØE-fakta

Som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement, er Petoro rettighetshaver til om lag 1/3 av olje- og gassreservene samt til den største eierandelen av transportsystemet på norsk sokkel.

Rørledninger og landanlegg

OljerørPer. 31.12.2016
Deltakerandel (%)
Per. 31.12.2015
Deltakerandel (%)
Konsesjonsperiode
Oseberg Transport System (OTS)48,3837948,383792031
Troll Oljerør I + II55,7680855,768082023
Grane oljerør42,0631042,063102030
Kvitebjørn Oljerør30,0000030,000002020
Norpipe Oil AS (Eierandel)5,000005,000002028

Olje - Landanlegg
Mongstad Terminal DA35,000035,0000-

Gassinfrastruktur
Gassled***45,7930045,793002028
Haltenpipe57,8125057,812492020
Mongstad Gassrør (EMV)56,0000056,000002030
Polarled (NSGI)11,9460011,946002041
Dunkerque Terminal DA29,7651929,765192028
Zeepipe Terminal J.V.22,4383722,438372028
Vestprosess DA41,0000041,00000-
Norsea Gas AS (Eierandel)40,0060040,006002028
Ormen Lange Eiendom DA36,4850036,485002035
Gassled***45,7930045,793002028
Haltenpipe57,8125057,812492020
Mongstad Gassrør (EMV)56,0000056,000002030
I tillegg har SDØE immaterielle eiendeler vedrørende lagringskapasitet i gasslager UK og Tyskland
og finansiell eiendel i tilknyttet selskap i USA (SNG)
Petoro andel Gassled45,79300 %
Norsea Gas- andel av Gassled:2,26100 %
Petoro andel Norsea Gas40,00600 %
Petoro andel Gassled ex Norsea Gas45,79300 %
Petoro andel Gassled inkl Norsea Gas46,69754 %
*        Utvinningstillatelser der SDØE ikke er eier men har rett til andel av eventuelt overskudd
**      Lisensen har sendt søknad om lisensforlengelse    
***    Deltakerandel i Gassled inkludert Norsea Gas AS er 46,69754 %