Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

SDØE-fakta

Som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement, er Petoro rettighetshaver til om lag 1/3 av olje- og gassreservene samt til den største eierandelen av transportsystemet på norsk sokkel.

Rørledninger og landanlegg

OljeinfrastrukturPer. 31.12.2018
Deltakerandel (%)
Per. 31.12.2017
Deltakerandel (%)
Konsesjonsperiode
Oseberg Transport System (OTS)48,3837948,383792031
Troll Oljerør I + II55,7680855,768082023
Grane oljerør42,0631042,063102030
Kvitebjørn Oljerør30,0000030,000002020
Norpipe Oil AS (Eierandel)5,000005,000002028
Mongstad Terminal DA35,0000035,00000-
Oseberg Transport System (OTS)48,3837948,383792031
GassinfrastrukturPer. 31.12.2018
Deltakerandel (%)
Per. 31.12.2017
Deltakerandel (%)
Konsesjonsperiode
Gassled**46,6970046,697002028
Haltenpipe57,8125057,812502020
Mongstad Gassrør (EMV)56,0000056,000002030
Nyhamna 26,1384026,138402041
Polarled11,9460011,946002041
Valemon Rikgassrør30,0000030,000002031
Dunkerque Terminal DA30,3531730,353172028
Zeepipe Terminal J.V.22,8816122,881612028
Vestprosess DA41,0000041,00000-
Norsea Gas AS (Eierandel) - 40,00600-
Ormen Lange Eiendom DA36,4850036,48500-
Gassled**46,6970046,697002028
I tillegg har SDØE immaterielle eiendeler vedrørende lagringskapasitet i gasslager i UK og Tyskland og finansiell eiendel i tilknyttet selskap i USA (SNG).

** Gassled har flere transporttillatelser med ulike lisensperioder