Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

SDØE-fakta

Som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement, er Petoro rettighetshaver til om lag 1/3 av olje- og gassreservene samt til den største eierandelen av transportsystemet på norsk sokkel.
Samordnede feltPer. 31.12.2017
Deltakerandel (%)
Per. 31.12.2016
Deltakerandel (%)
Gjenværende
produksjonsperiode
Konsesjonsperiode
Flyndre Unit**0,354005,0000020222028
Fram H-Nord Unit11,2000011,2000020242031
Gimle Unit24,1863024,1863020342023
Grane Unit28,9050028,9050020422030
Gullfaks Unit30,0000030,0000020342036
Haltenbanken Vest Unit (Kristin)19,5770019,5770020342027
Heidrun Unit57,7933957,7933920442024
Johan Sverdrup Unit17,3600017,3600020582036
Martin Linge Unit30,0000030,0000020322027
Norne Inside54,0000054,0000020352026
Ormen Lange Unit36,4850036,4850020472040
Oseberg Area Unit 33,6000033,6000020392031
Sindre Unit27,090000,0000020342023
Snorre Unit30,0000030,0000020402018
Snøhvit Unit30,0000030,0000020512035
Statfjord Øst Unit30,0000030,0000020252024
Sygna Unit30,0000030,0000020252024
Troll Unit56,0000056,0000020542030
Valemon Unit30,0000030,0000020282031
Vega Unit 28,3200028,3200020292024
Visund Inside30,0000030,0000020362034
Åsgard Unit35,6900035,6900020322027
FeltPer. 31.12.2017
Deltakerandel (%)
Per. 31.12.2016
Deltakerandel (%)
Gjenværende
produksjonsperiode
Konsesjonsperiode
Atla30,0000030,0000020182025
Draugen 47,8800047,8800020272024
Dvalin35,000000,0000020322041
Ekofisk5,000005,0000020492028
Eldfisk5,000005,0000020492028
Embla5,000005,0000020492028
Gjøa30,0000030,0000020262028
Heimdal20,0000020,0000020282021
Johan Castberg20,000000,0000020522018
Kvitebjørn30,0000030,0000020322031
Maria30,0000030,0000020452036
Rev30,0000030,0000020182021
Skirne30,0000030,0000020192025
Skuld24,5454624,5454620352026
Statfjord Nord30,0000030,0000020252026
Svalin30,0000030,0000020432030
Tordis30,0000030,0000020292024
Tune 40,0000040,0000020192020
Urd24,5454624,5454620352026
Veslefrikk37,0000037,0000020252020
Vigdis30,0000030,0000020292024
Nedstengte feltPer. 31.12.2017
Deltakerandel (%)
Per. 31.12.2016
Deltakerandel (%)
Konsesjonsperiode
Huldra Unit31,9553431,955342015
Jette Unit30,0000030,000002021
Jotun (027 B) - - -
Tor Unit3,687443,687402028
Varg30,0000030,000002021
Yttergryta19,9500019,950002027

*        Utvinningstillatelser der SDØE ikke er eier men har rett til andel av eventuelt overskudd
**      Andel Flyndre i 2016 oppgitt med norsk andel
***    Gassled har flere transporttillatelser med ulike lisensperioder