Om Petoro

Petoro er et statlig aksjeselskap som ivaretar statens direkte eide andeler i petroleumsvirksomheten (SDØE) på et forretningsmessig grunnlag. Disse andelene omfatter en tredjedel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros rolle er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

SDØE-fakta

Som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement, er Petoro rettighetshaver til om lag 1/3 av olje- og gassreservene samt til den største eierandelen av transportsystemet på norsk sokkel.
Samordnede feltPer. 31.12.2016
Deltakerandel (%)
Per. 31.12.2015
Deltakerandel (%)
Gjenværende
produksjonsperiode
Konsesjonsperiode
Fram H-Nord Unit11,2000011,2000020192024
Gimle Unit24,1863024,1863020342023
Grane Unit 28,9050028,9425020432030
Gullfaks Unit30,0000030,0000020342036
Haltenbanken Vest Unit (Kristin)19,5770019,5770020342027
Heidrun Unit57,7933957,7933920442024
Johan Sverdrup Unit17,3600017,3600020582037
Martin Linge Unit30,0000030,0000020302027
Norne Inside54,0000054,0000020352026
Ormen Lange Unit36,4850036,4850020422040
Oseberg Area Unit 33,6000033,6000020392031
Snorre Unit**30,0000030,0000020392016
Snøhvit Unit30,0000030,0000020542035
Statfjord Øst Unit30,0000030,0000020252024
Sygna Unit30,0000030,0000020252024
Troll Unit56,0000056,0000020622030
Valemon Unit30,0000030,0000020282031
Vega Unit28,3200028,3200020272024
Visund Inside30,0000030,0000020362034
Åsgard Unit35,6900035,6900020322027
FeltPer. 31.12.2016
Deltakerandel (%)
Per. 31.12.2015
Deltakerandel (%)
Gjenværende
produksjonsperiode
Konsesjonsperiode
Atla30,0000030,0000020182025
Draugen 47,8800047,8800020272024
Ekofisk5,000005,0000020492028
Eldfisk5,000005,0000020492028
Embla5,000005,0000020492028
Flyndre (norsk side)5,000005,0000020282028
Gjøa30,0000030,0000020262028
Heimdal20,0000020,0000020282021
Kvitebjørn30,0000030,0000020352031
Maria30,0000030,0000020462036
Rev30,0000030,0000020172021
Skirne30,0000030,0000020192025
Skuld24,5454624,5454620352026
Statfjord Nord30,0000030,0000020252026
Svalin30,0000030,0000020432030
Tordis30,0000030,0000020292024
Tune 40,0000040,0000020192020
Urd24,5454624,5454620352026
Veslefrikk37,0000037,0000020202020
Vigdis30,0000030,0000020292024
Atla30,0000030,0000020182025
Nedstengte feltPer. 31.12.2016
Deltakerandel (%)
Per. 31.12.2015
Deltakerandel (%)
Konsesjonsperiode
Huldra Unit31,9553431,955342015
Jette Unit30,0000030,000002021
Jotun (027 B)---
Tor Unit3,68743,68742028
Varg30,000030,00002021
Yttergryta19,950019,95002027