Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Styret i Petoro AS

Anne Lise Norheim
Foto: Anne Lise Norheim

Trude J. H. Fjeldstad

- Styremedlem
Yrkessituasjon: 
VP Business Engineering New Markets, Statkraft Energi AS

Utdanning: 
Samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo, finansanalytiker og MBA i Corporate Finance fra NHH

Karriere: 
Tidligere daglig leder i Statkraft Treasury Centre SA, styresekretær i Statkraft, senior gassansvarlig i Statkraft, daglig leder i Plaine de l’Ain Power SAS og porteføljeforvalter for gass i Norsk Hydro ASA.