Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Styret i Petoro AS

Emil Ashley
Foto: Emil Ashley

Ragnar Sandvik

- Styremedlem
Ansattes representant
Yrkessituasjon: 
Senior rådgiver, Lisensoppfølging, Petoro AS.

Utdanning: 
Siviløkonom med fordypning innen finans fra NHH.

Karriere: 
Har bred erfaring som senior rådgiver i Strategi, Kommersiell og Økonomi i Petoro samt konsulent i Accenture innen endringsledelse, prosessforbedring og systemimplementering.