Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Styret i Petoro AS

Kjetil Alsvik
Foto: Kjetil Alsvik

Per-Olaf Hustad

- Styremedlem
Tid for valg/gjenvalg: 
2014/2016

Yrkessituasjon: 
Selvstendig næringsdrivende.

Øvrige styreverv: 
Styreleder i NOBU Group AS

Utdanning: 
Sivilingeniør petroleumsteknologi fra NTH (nå NTNU)

Karriere: 
Statoil fra 1976 til 1980, deretter over 30 år i Shell med bl. a. lederstillinger i operatørselskap og store prosjekter; som direktør for leting og utvinning for Shell i Norge til 2012.