Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Styret i Petoro AS

Kjetil Alsvik
Foto: Kjetil Alsvik

Ove Skretting

- Styremedlem
Ansattes representant
Tid for valg/gjenvalg: 
2016/2018

Yrkessituasjon: 
Senior rådgiver, Lisensoppfølging, Petoro AS

Utdanning: 
Økonom

Karriere: 
Ove Skretting har mer enn 40 års erfaring innen olje- og gassindustrien, blant annet som spesial-rådgiver i Petoro innenfor olje- og gassavsetning, HMS og lisensledelse; rådgiver ExxonMobil innen gas marketing; administrerende direktør i Terotech, et datterselskap av ABB; Innkjøpssjef i Norwegian Contractors, Transocean og Mobil Exploration Norway.