Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Styret i Petoro AS

Anne Lise Norheim
Foto: Anne Lise Norheim

Hugo Sandal

- Styremedlem
Yrkessituasjon: 
Selvstendig næringsdrivende

Øvrige styreverv: 


Utdanning: 
Sivilingeniør fra NTH og Degree of Engineer Stanford University

Karriere: 
Diverse stillinger i Saga Petroleum i perioden 1976 -1987. Var avdelingsleder for Petroelumsteknologi ved fratreden. Konsulent i Railo International fra 1987-89. Adm dir i Sabico AS 1989-91, hovedvirksomhet akvakultur og bioteknologi. Arbeidet i Deminex, senere DEA fra 1991, adm dir siden 1996 til oppnådd pensjonsalder i 2016. Styremedlem Saga Petroleum 1983-85. Styreleder OLF, (nå NOROG), 1999-2003. Medlem NHOs arbeidutvalg 2000-2004.