Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Styret i Petoro AS

Kjetil Alsvik
Foto: Kjetil Alsvik

Heidi Iren Hilleren Nes

- Styremedlem
Ansattes representant
Tid for valg/gjenvalg:
2016/2018

Yrkessituasjon: 
Senior rådgiver, Marked og avsetning, Petoro AS

Utdanning: 
Siviløkonom fra NHH

Karriere: 
Økonomi, Petoro AS og Subsea 7