Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Styret i Petoro AS

Elisabeth Tønnessen
Foto: Elisabeth Tønnessen

Anne-Cathrine Nilsen

- Styremedlem
Ansattes representant
Yrkessituasjon: 
Fagleder kommersiell, Petoro AS

Utdanning: 
Siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø, Høyere avdeling/cand.merc. fra NHH og cand.mag. fra Universitetet i Tromsø.


Karriere: 
Seniorrådgiver kommersiell og seniorrådgiver marked og avsetning i Petoro AS, Chief Negotiator - Gas Sales og Specialist Commercial Coordinator i TOTAL E&P NORGE AS, senior markedsanalytiker i Statoil, forsker Fiskeriforskning AS  og trainee Credit Suisse.