Ledelsen i Petoro AS

Roy Ruså

Chief digital officer
Utdanning: 
BSc/Petroleum fra Rogaland Distriktshøgskole

Karriere: 
Har lang erfaring fra norsk olje- og gassvirksomhet gjennom Statoil og sist Baker Hughes INTEQ. Har i Petoro vært leder for avdelingen teknologi og IKT.

Digitalisering:
Petoro ser digitalisering som et av de viktigste virkemidlene for økt lønnsomhet og derved økt konkurransekraft i SDØE porteføljen. Digitalisering har potensial i alle ledd i verdikjeden, i alle disipliner og i hele forsyningskjeden gjennom mer effektiv leting, økt produksjon, reduserte kostnader, spart tid, redusert risiko samt forbedret HMS. Petoro bruker rollen som partner til å forsterke operatørens innsats for effektiv og bred implementering i SDØE porteføljen.  Internt ser Petoro videre digitalisering som et av de viktigste virkemidlene i utøvelsen alle hovedoppgavene ved økt effektivitet og økt innsikt.
Last ned stort bilde
Foto: Anne Lise Norheim
Grethe Kristin Moen
Administrerende direktør
Foto: Anne Lise Norheim
Kjell Morisbak Lund
Direktør lisens
Foto: Anne Lise Norheim
Ole Njærheim
Direktør marked og avsetning
Foto: Anne Lise Norheim
Jonny Mæland
Økonomidirektør
Foto: Anne Lise Norheim
Roy Ruså
Chief digital officer
Foto: Anne Lise Norheim
Olav Boye Sivertsen
Direktør juridisk
Foto: Elisabeth Tønnessen
Marion Svihus
Direktør organisasjon og forretningsstøtte
Foto: Elisabeth Tønnessen
Bjørn Kvanvik
Direktør teknologi

Styret i Petoro

Foto: Anne Lise Norheim
Gunn Wærsted
Styreleder
Foto: Anne Lise Norheim
Brian Bjordal
Nestleder
Foto: Anne Lise Norheim
Hugo Sandal
Styremedlem
Foto: Anne Lise Norheim
Per A. Schøyen
Styremedlem
Foto: Anne Lise Norheim
Trude J. H. Fjeldstad
Styremedlem
Foto: Elisabeth Tønnessen
Anne-Cathrine Nilsen
Styremedlem
Ansattes representant
Ragnar Sandvik
Styremedlem
Ansattes representant

Organisasjonskart

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Untitled-19 Path_21-2