Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Ledelsen i Petoro AS

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

Roy Ruså

- Direktør teknologi
Utdanning:
BSc/Petroleum fra Rogaland Distriktshøgskole

Karriere: 
Har lang erfaring fra norsk olje- og gassvirksomhet gjennom Statoil og sist Baker Hughes INTEQ. Har i Petoro vært leder for avdelingen teknologi og IKT.

Teknologi avdelingen: 
Avdelingen skal tilby de øvrige enheter kompetanse og tjenester relatert til tekniske problemstillinger og effektiv anvendelse av ny teknologi. Dette kan være støtte til både vurdering og håndtering av operatørers forslag i lisensene. Avdelingen leder Petoros egne initiativer for økt verdiskaping i lisensene. Avdelingens bidrag vil dekke alle deler av verdikjeden og inkluderer ressursvurderinger, utbyggingskonsepter og risikovurderinger i forbindelse med store investeringer og drift. En helhetlig vurdering av utfordringer på norsk sokkel viser at sokkelen fortsatt står overfor store tekniske problemstillinger. Morgendagens utfordringer løses ikke med dagens teknologiløsninger alene.