Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Ledelsen i Petoro AS

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Foto: Elisabeth Tønnessen
Foto: Foto: Elisabeth Tønnessen

Bjørn Kvanvik

- Vikarierende direktør teknologi
Udanning:
Cand.Scient. Reservoarfysikk Universitetet i Bergen

Karriere:
Har bred erfaring fra arbeid med felt og funn på norsk sokkel. Har hatt forskerstilling og vært fagleder innenfor økte utvinningsmetoder i Rogalandsforskning (nå Iris), lang erfaring fra Oljedirektoratet innen ressursforvaltning, lisensoppfølging, ressursanalyser og sist som team leder og forskningskoordinator. Har i Petoro vært team leader i teknologiavdelingen.

Teknologiavdelingen:
Tekst kommer