Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Ledelsen i Petoro AS

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Kjetil Alsvik
Foto: Kjetil Alsvik

Hege Waldenstrøm Manskow

- Direktør organisasjon og forretningsstøtte
Udanning:
Luftforsvarets befalsskole, Cand.mag samt Human Resources Management Masterprogram

Karriere:
Har lang og bred arbeidserfaring fra Forsvaret, Aker sykehus, Leif Höegh & Co, Nexans og DONG E&P Norge. Har hatt stillinger som personalsjef og sist som ansvarlig for HR og forretningsstøtte i DONG E&P Norge.

Organisasjon og forretningsstøtte - avdelingen:
Avdelingen ivaretar  HR og organisasjonsutvikling, kommunikasjon, IT, intern HMS, innkjøp og administrasjon.