Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Ledelsen i Petoro AS

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Elisabeth Tønnessen
Foto: Elisabeth Tønnessen

Marion Svihus

- Fungerende direktør organisasjon og forretningsstøtte
Utdanning:
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen

Karriere:
Lang erfaring fra Statoil (nå Equinor) der hun har hatt flere lederstillinger innenfor fagområdet økonomi, analyse, finans og strategi. Hun har også åtte års erfaring fra bank og finans. Har vært økonomidirektør i Petoro fra 2007 til 2017.

Organisasjon og forretningsstøtte - avdelingen:
Avdelingen ivaretar  HR og organisasjonsutvikling, kommunikasjon, IT, intern HMS, innkjøp og administrasjon.