Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Ledelsen i Petoro AS

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Anne Lise Norheim
Foto: Anne Lise Norheim

Kjell Morisbak Lund

- Direktør lisens
Utdanning: 
Sivilingeniør innen marinteknologi fra NTNU

Karriere: 
Har bred erfaring fra arbeid med både opp- og nedstrømsdelene av olje- og gassvirksomhet. Har hatt forskerstilling innenfor marine konstruksjoner i SINTEF, flere prosjekt-, stabs- og lederstillinger i Statoil – sist som HMS direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten. 

Lisensavdelingen: 
Avdelingen skal ivareta rettighetshaverrollen. Sammen med øvrige enheter skape maksimal verdiskapning for statens direkte deltakerandeler i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.  Avdelingen skal i tillegg ivareta statens deltagerandel i utvinningstillatelser på islandsk kontinentalsokkel. Avdelingen planlegger, organiserer og følger opp Petoros innsats knyttet til lisensene og representerer Petoro i styringskomitéene.