Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Ledelsen i Petoro AS

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Anne Lise Norheim
Foto: Anne Lise Norheim

Olav Boye Sivertsen

- Direktør juridisk
Utdanning: 
Jurist fra Universitetet i Oslo

Karriere: 
Har tidligere hatt stillinger som advokat i ExxonMobil, leder av juridisk avdeling i Mobil i Norge og fra offentlig forvaltning; Olje- og energidepartementet, Kommunaldepartementet og Oljedirektoratet. Har også internasjonal erfaring fra Mobils virksomhet i USA.

Juridisk avdeling: 
Avdelingen ivaretar ansvaret for juridiske saker og juridisk rådgivning knyttet til selskapets virke, herunder i utvinningstillatelser og interessentskap. Juridisk direktør er også sekretær for styret.