Om Petoro

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg. Petoros formelle rolle, å være rettighetshaver på vegne av staten, er beskrevet i denne to-minutters filmen: Tegnefilm om Petoro

Ledelsen i Petoro AS

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Anne Lise Norheim
Foto: Anne Lise Norheim

Jonny Mæland

- Økonomidirektør
Utdanning: 
Siviløkonom fra Universitetet i Agder, og har spesialisering innenfor bedriftsøkonomisk analyse fra NHH i Bergen.

Karriere: 
Mæland har lang erfaring fra oljebransjen og kommer fra stilling som Director Financial Reporting and Analysis i ConocoPhillips Norge, en stilling han har hatt siden januar 2014. Med unntak av to år (2011 til 2013) som Finance Manager i Noreco, har Mæland vært i ulike stillinger nasjonalt og internasjonalt i Phillips og ConocoPhillips siden 1998. 

Økonomi avdeling: 
Avdelingen har ansvaret for økonomistyringen av Petoros virksomhet og Statens direkte økonomiske engasjement. Avdelingen er ansvarlig for  regnskap og utarbeider budsjetter for SDØE og Petoro AS. Økonomiavdelingen følger opp budsjetter mot mål og bevilgninger for Petoro og statens portefølje. Den utarbeider prognoser, foretar lønnsomhetsberegninger i forkant av investeringsbeslutninger på sokkelen, ivaretar risikostyring og gjennomfører interne revisjonsaktiviteter. Petoro er opptatt av effektive systemer for styring av virksomheten. Gode styringsmodeller skal bidra til å maksimere verdiskapingen fra staten.  Styringsmodellene skal ivareta statens krav i reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten og kravene til virksomhetsstyring på norsk sokkel i avtaleverket. Kommersielle forhandlinger i forbindelse med innfasing av nye prosjekter mot eksisterende infrastruktur på sokkelen er inkludert i avdelingens ansvarsområde.