Ledelsen i Petoro AS

Bjørn Kvanvik

Direktør teknologi
Utdanning:
Cand.Scient. Reservoarfysikk Universitetet i Bergen

Karriere:
Har bred erfaring fra arbeid med felt og funn på norsk sokkel. Har hatt forskerstilling og vært fagleder innenfor økte utvinningsmetoder i Rogalandsforskning (nå Iris), lang erfaring fra Oljedirektoratet innen ressursforvaltning, lisensoppfølging, ressursanalyser og sist som team leder og forskningskoordinator. Har i Petoro vært team leader i teknologiavdelingen.

Teknologiavdelingen:
Avdelingens arbeid er i hovedsak fokusert på en av selskapets tre hovedoppgaver: Ivaretakelse av SDØEs deltakerandeler. Avdelingen bidrar med kompetanse/tjenester relatert til tekniske problemstillinger, være en pådriver for effektiv anvendelse/utrulling av ny teknologi og sikre at kvalitet i den tekniske delen av beslutningsunderlag er forventningsrett. Avdelingens bidrag dekker alle deler av verdikjeden og inkluderer ressursvurderinger, utbyggingskonsepter og risikovurderinger i forbindelse med nye feltutbygginger, videreutvikling- og drift av felt. Avdelingen har særlig oppmerksomhet på Petoros egne initiativer for økt verdiskaping i lisensene gjennom interne/eksterne studier og vurderer operatørens ulike forslag i lisensene. Teknologiavdelingen deltar i ulike lisenskomiteer, blant annet teknisk komite.
Last ned stort bilde
Foto: Anne Lise Norheim
Grethe Kristin Moen
Administrerende direktør
Foto: Anne Lise Norheim
Kjell Morisbak Lund
Direktør lisens
Foto: Anne Lise Norheim
Ole Njærheim
Direktør marked og avsetning
Foto: Anne Lise Norheim
Jonny Mæland
Økonomidirektør
Foto: Anne Lise Norheim
Roy Ruså
Chief digital officer
Foto: Anne Lise Norheim
Olav Boye Sivertsen
Direktør juridisk
Foto: Elisabeth Tønnessen
Marion Svihus
Direktør organisasjon og forretningsstøtte
Foto: Elisabeth Tønnessen
Bjørn Kvanvik
Direktør teknologi

Styret i Petoro

Foto: Anne Lise Norheim
Gunn Wærsted
Styreleder
Foto: Anne Lise Norheim
Brian Bjordal
Nestleder
Foto: Anne Lise Norheim
Hugo Sandal
Styremedlem
Foto: Anne Lise Norheim
Per A. Schøyen
Styremedlem
Foto: Anne Lise Norheim
Trude J. H. Fjeldstad
Styremedlem
Foto: Elisabeth Tønnessen
Anne-Cathrine Nilsen
Styremedlem
Ansattes representant
Ragnar Sandvik
Styremedlem
Ansattes representant

Organisasjonskart

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Untitled-19 Path_21-2