Ledelsen i Petoro AS

Bjørn Kvanvik

Bjørn Kvanvik

Direktør teknologi
Utdanning:
Cand.Scient. Reservoarfysikk Universitetet i Bergen

Karriere:
Har bred erfaring fra arbeid med felt og funn på norsk sokkel. Har hatt forskerstilling og vært fagleder innenfor økte utvinningsmetoder i Rogalandsforskning (nå Iris), lang erfaring fra Oljedirektoratet innen ressursforvaltning, lisensoppfølging, ressursanalyser og sist som team leder og forskningskoordinator. Har i Petoro vært team leader i teknologiavdelingen.

Teknologiavdelingen:
Avdelingens arbeid er i hovedsak fokusert på en av selskapets tre hovedoppgaver: Ivaretakelse av SDØEs deltakerandeler. Avdelingen bidrar med kompetanse/tjenester relatert til tekniske problemstillinger, være en pådriver for effektiv anvendelse/utrulling av ny teknologi og sikre at kvalitet i den tekniske delen av beslutningsunderlag er forventningsrett. Avdelingens bidrag dekker alle deler av verdikjeden og inkluderer ressursvurderinger, utbyggingskonsepter og risikovurderinger i forbindelse med nye feltutbygginger, videreutvikling- og drift av felt. Avdelingen har særlig oppmerksomhet på Petoros egne initiativer for økt verdiskaping i lisensene gjennom interne/eksterne studier og vurderer operatørens ulike forslag i lisensene. Teknologiavdelingen deltar i ulike lisenskomiteer, blant annet teknisk komite.
Last ned stort bilde
Grethe Kristin Moen
Foto: Anne Lise Norheim
Grethe Kristin Moen
Administrerende direktør
Kjell Morisbak Lund
Foto: Anne Lise Norheim
Kjell Morisbak Lund
Direktør lisens
Ole Njærheim
Foto: Anne Lise Norheim
Ole Njærheim
Direktør marked og avsetning
Jonny Mæland
Foto: Anne Lise Norheim
Jonny Mæland
Økonomidirektør
Roy Ruså
Foto: Anne Lise Norheim
Roy Ruså
Chief digital officer
Olav Boye Sivertsen
Foto: Anne Lise Norheim
Olav Boye Sivertsen
Direktør juridisk
Marion Svihus
Foto: Elisabeth Tønnessen
Marion Svihus
Direktør organisasjon og forretningsstøtte
Bjørn Kvanvik
Foto: Elisabeth Tønnessen
Bjørn Kvanvik
Direktør teknologi

Styret i Petoro

Gunn Wærsted
Foto: Anne Lise Norheim
Gunn Wærsted
Styreleder
Brian Bjordal
Foto: Anne Lise Norheim
Brian Bjordal
Nestleder
Hugo Sandal
Foto: Anne Lise Norheim
Hugo Sandal
Styremedlem
Per A. Schøyen
Foto: Anne Lise Norheim
Per A. Schøyen
Styremedlem
Trude J. H. Fjeldstad
Foto: Anne Lise Norheim
Trude J. H. Fjeldstad
Styremedlem
Anne-Cathrine Nilsen
Foto: Elisabeth Tønnessen
Anne-Cathrine Nilsen
Styremedlem
Ansattes representant
Ragnar Sandvik
Ragnar Sandvik
Styremedlem
Ansattes representant

Organisasjonskart

Petoros ledergruppe besitter bred faglig kompetanse og lang og omfattende erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og internasjonalt.
Untitled-19 Path_21-2