Petoro omorganiserer - Grethe Moen nytt medlem av ledelsen

Petoro gjør endringer i sin organisasjon som følge av ny strategi med særlig oppmerksomhet om modne felt og gassverdikjeden. Grethe K. Moen går 1. april inn i ledergruppe med ansvar for den nyopprettede avdelingen Modne oljefelt. Moen kommer fra stilling som direktør for undersøkelse og produksjon i Shell og har også bakgrunn fra ulike ledende stillinger i Statoil.
Grethe K. Moen (Foto: Shell)Omorganiseringen av Petoro trer i kraft 7. februar. Den viktigste endringen er at selskapets nåværende lisensavdeling deles i to – den overnevnte for modne felt og en egen for gassfelt. Jan Rosnes overtar den nye gassavdelingen som også skal ha ansvar for infrastruktur, nye utbygginger og leteaktivitet.

Roy Ruså overtar etter Rosnes som direktør for Teknologiavdelingen – en stilling Ruså også tidligere har hatt.

Tor Rasmus Skjærpe går fra lederstillingen i Lisensavdelingen til den nyopprettede avdelingen Strategi og organisasjon. Den nye avdelingen samler flere små, til dels én-mannsavdelinger, under Skjærpes ledelse: kommunikasjon, personal, strategi, HMS, IKT og anskaffelser.

Laurits Haga fortsetter som leder for markedsavdelingen, Marion Svihus som økonomidirektør og Olav Boye Sivertsen som juridisk direktør i selskapet.

”Dette er en omorganisering som vi gjennomfører for å få enda større kraft bak vår strategi, men også for å ta ut synergier og økt effektivitet i organisasjonen”, sier administrerende direktør Kjell Pedersen.
Publiseringsdato: 24-01-2011