Høy aktivitet - økte investeringer

[31.10.13] - SDØE per 3. kvartal:
Investeringene i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) økte med hele 29 prosent i årets første ni måneder i forhold til samme periode i 2012. Høye investeringer bidro til at kontantstrømmen per 3. kvartal gikk ned til 97,8 milliarder kroner, fra nær rekordhøye 115,1 milliarder kroner i samme periode av 2012. Også lavere produksjon og priser bidro til den reduserte kontantstrømmen. 
[Foto: Grethe K. Moen - Fotograf: Emile Ashley]

Gjennomsnittlig dagsproduksjon var i årets første ni måneder 1,022 millioner fat oljeekvivalenter, ned 6,5 prosent fra samme periode i fjor. Gjennomsnittlige oljepriser i norske kroner var ned fire prosent og gassprisene ned tre prosent fra i fjor. Investeringene per tredje kvartal var 25,4 milliarder kroner, opp 29 prosent fra samme periode i 2012.
 
Netto kontantstrøm i tredje kvartal 2013 var 30 milliarder kroner, to prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal var 952 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed) mot 958 kboed for samme periode i 2012. Både gass- og væskeproduksjonen har i tredje kvartal vært på nivå med tilsvarende periode i fjor.
 
Administrerende direktør i Petoro, Grethe K. Moen, sier investeringsveksten avspeiler den svært høye aktiviteten på norsk sokkel.
 
"I utgangspunktet er investeringsveksten positiv, ettersom vårt mål er å maksimere verdien av statens portefølje av olje og gass. Samtidig er jeg bekymret for den sterke kostnadsveksten som denne aktiviteten har ført til.
 
Våre prognoser viser en enda brattere investeringskurve for de neste to-tre årene, noe som gjenspeiler situasjonen på norsk sokkel som helhet. En slik utvikling kan føre til ytterligere økning i konkurransen om kapital og kompetanse. Sammen med tiltakende frykt for reduserte oljepriser, kan det føre til en strengere vurdering av investeringsprosjekter. Det kan komme til å ramme investeringer for økt utvinning i eksisterende felt mer enn utbygging av nye felt. Oljeselskaper, leverandørbedrifter og myndigheter har felles interesse av å få bedre kontroll med kostnadene på norsk sokkel", sier hun.
 
Moen er på den annen side svært tilfreds med at partnerskapet for Snorrefeltet vil gå videre basert på Statoils anbefaling om å satse på en ny plattform som hovedelement i utviklingen av feltet fram mot 2040.
 
"Beslutningen er helt i tråd med vårt ønske om å bore flere produksjonsbrønner per år. Vi lanserte forslag om ny brønnhodeplattform i 2010, nettopp for å kunne bore tilstrekkelig antall brønner innen feltets levetid til å sikre reservene og realisere potensialet for økt utvinning", sier Moen.
 
Les styrets kvartalsrapport på www.petoro.no
 
Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
+47-51502024 / +47-95075554
Sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer
[09.05.2019] - Pressemelding 1. kvartal 2019
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
Les mer
[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
Les mer
[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
Les mer
[28.08.2018]
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
Les mer
[27.08.2018]
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
Les mer
[24.08.2018]
Petoro på ONS 2018
Les mer
[02.08.2018] - Pressemelding 2. kvartal 2018
Mulighetsrommet på norsk sokkel er stort
Les mer