[28.02.08]

Reservetilvekst på 2 milliarder fat o.e.

Petoro har som ambisjon å øke de drivverdige olje- og gassreservene i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) med to milliarder fat oljeekvivalenter (o.e.) innen 2015, sa administrerende direktør i Petoro, Kjell Pedersen, på en pressekonferanse 28. februar.
For å møte en slik ambisjon, vil Petoro bruke ulike verktøy til å bygge en reservemodningstrapp i årene fram mot 2015. Slike verktøy omfatter tiltak både innenfor de store modne feltene og innenfor letevirksomheten.

Boring er kanskje det viktigste verktøyet, både for å øke produksjonen fra eksisterende felt og for å gjøre nye funn. Pedersen påpekte at Petoro har inngått forpliktelser på 10 milliarder kroner for å sikre fire nye rigger til norsk sokkel de nærmeste årene. Avtalen som er gjort sammen med andre selskaper, gir 25 riggår til bruk på Troll, Gullfaks og i Norskehavet.

Pedersen sa at reservemodning er en viktig del av Petoros strategi. Dette vil bli fulgt opp i utvinningstillatelsene der selskapet er rettighetshaver til statens direkte eierandeler. "Vi vil også bidra til at vi får en tettere kopling i forretningsplanene mellom mål og tiltak/prosjekter," sier han.


Reservemodning for å maksimere verdien av norsk sokkel, les presentasjon
Publiseringsdato: 28-02-2008