[27.10.09]

For snever forvaltning av olje og gass?

Er vi som petroleumsnasjon for snever og nasjonal i vår rolle som forvalter av olje- og gassressurser som primært skal dekke andre lands energibehov? Petoros informasjonsdirektør, Sveinung Sletten (bildet), ble invitert til å dele noen tanker med leserne av gassmagasinet G21.
Publiseringsdato: 27-10-2009