Store investeringer demper produksjonsfall, men kostnadsøkning truer prosjekter

[27.02.14] - SDØE-resultater 2013:
Kontantstrømmen fra Statens direkte økonomiske andel (SDØE) var 124,8 milliarder kroner i 2013 mot 146,9 milliarder året før. Reduksjonen skyldes økte investeringer og lavere gassalg. Investeringene i 2013 var 34,4 milliarder kroner, opp hele 34 prosent fra 2012. Kostnadspådraget var stort både innen produksjonsboring og nye prosjekter.
snorreillustrasjon
Den nye Snorre C-plattformen skal i første rekke bore inntil 50 nye brønner i feltet og dermed øke utvinnbare reserver med mer ca 240 millioner fat olje. (Illustrasjon: Statoil)


Produksjonsboring stod for nær halvparten av investeringene i 2013 og økningen her skyldes særlig at et rekordhøyt antall flyttbare borerigger har vært aktive i SDØE-porteføljen. Antall nye brønner fra faste installasjoner i viktige modne felt fortsetter på en nedadgående trend.  Innen feltutbygging og andre prosjekter har en stor del av investeringene gått til Valemon, Martin Linge, hurtigutbyggingsprosjekter, havbunnskompresjon på Åsgard og nye kompressorer på Troll.
 
"Den kraftige investeringsøkningen er en vesentlig del av forklaringen på den reduserte kontantstrømmen. Samtidig gjenspeiler fjorårets investeringer mange viktige beslutninger om lønnsomme prosjekter som vil gi produksjon og inntekter frem i tid," sier Grethe K. Moen, administrerende direktør i Petoro AS, som forvalter SDØE-porteføljen på vegne av staten.
 
Petoros fremskrivinger viser at for de nærmeste årene vil årlige investeringer være i størrelsesorden 40 milliarder kroner, eller dobbelt så høye som i perioden 2005-2011. Likevel vil virkningen på oljeproduksjonen begrense seg til en utflating av nedgangen som har vart helt siden 2001.  Nærmere analyse av tallene viser dessuten at en betydelig del av investeringsøkningen er kostnadsvekst ut over det som kan forklares med økt aktivitet. Dette faller sammen med olje- og gasspriser som synes å være relativt konstante.
 
"I en situasjon der selskapenes kontantstrøm rammes av kombinasjonen store investeringer, høye kostnader og konstante priser, ser vi at de store internasjonale oljeselskapene kommuniserer behov for en sterkere prioritering av prosjekter. Min kommentar er at utsettelse av prosjekter riktignok vil bidra til å styrke selskapenes kortsiktige kontantstrøm, men er ikke i seg selv et virkemiddel til å øke produktivitet og redusere kostnader. Dessuten kan utsettelser ramme tidskritiske prosjekter for å maksimere verdien av de store modne feltene på norsk sokkel", sier Grethe K. Moen.
 
Et eksempel på et prosjekt som kan havne i faresonen, er en ny plattform for å bore flere brønner på Snorrefeltet, og som lisenspartnerne i fjor høst besluttet å gå videre med mot endelig konseptvalg i første kvartal 2015 og deretter videre mot en investeringsbeslutning. "Denne løsningen, som er i tråd med forslag fra Petoro, kan gi oss hele 240 millioner fat ekstra olje. Men kostnadene gjør likevel investeringen marginalt lønnsom for selskapene. Frem mot investeringsbeslutningen må vi derfor arbeide hardt for å gjøre prosjektet mer økonomisk robust ved å redusere kostnader og øke produktiviteten", sier Moen.
 
SDØE-resultat før finansposter var 132,5 milliarder kroner. Netto finansinntekter var på 0,4 milliarder. Driftskostnader var på linje med fjoråret.
 
Total produksjon var 1,034 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag ni prosent lavere enn produksjonen for 2012. Salg av gass gikk ned 13 prosent og gassprisene var nær to prosent lavere enn i rekordåret 2012. Væskeproduksjonen falt med fire prosent fra 2012, noe som indikerer en utflating av et vedvarende produksjonsfall siden 2001. Gjennomsnittlig gasspris var 2,31 kroner per kubikkmeter, to prosent lavere enn i 2012, mens gjennomsnittspris for olje var 647 kroner per fat, mot 657 kroner året før. I dollar per fat var prisen 110 i gjennomsnitt, tre dollar lavere enn i 2012.
  
For mer detaljert informasjon om SDØE-resultatet 2013, se Petoro-styrets årsberetning.


Kontaktperson:
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef
+47 51 50 20 24 (kontor)
+47 950 75 554 (mobil)
sveinung.sletten@petoro.no

 

Flere nyheter

Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
Les mer
DG1 passert på Wisting
[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
[09.05.2019] - Pressemelding 1. kvartal 2019
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
Les mer
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
Les mer
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
Les mer
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
[28.08.2018]
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
Les mer
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
[27.08.2018]
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
Les mer