Stor oppmerksomhet om Petoros 10-års jubileum

[24.05.2011]
Petoros ti års gebursdag 9. mai ble behørig feiret med frokost, fest og bokutgivelse. Men selskapet brukte også anledningen til å drøfte med inviterte ledere fra myndigheter, industri og fagbevegelse hva som må gjøres for å sikre maksimal verdiskaping fra norsk sokkel fremover.
ola-borten-moes-innlegg”GULL I OLJE”:

Boken er skrevet av Bjørn Vidar Lerøen, mangeårig journalist i pressen, rådgiver i Statoil og i Stavanger kommune, forfatter og kommentator. Boken gir en spennende historisk oversikt, ikke bare over utviklingen av Petoro og SDØE, men av norsk petroleumsvirksomhet som sådan. Interesserte kan henvende seg til caen@petoro.no for å få tilsendt boken – så langt opplaget tillater.
 
JUBILEUMSKONFERANSE:

Olje- og energiminister Ola Borten Moe var hovedinnleder under Petoros jubileumskonferanse 10. mai. Han la stor vekt på energi som forutsetning for verdens utvikling. Statsråden mente petroleumsnæringen for lenge har latt andre definere virksomheten og oppfordret bransjen selv til å fremstå som representanter for løsninger, mer enn problemer. Borten Moe mente det har hatt stor betydning for næringens plass i det norske samfunnet at olje- og gassressursene har kommet hele samfunnet til gode.

Han gratulerte Petoro med sitt ti-års jubileum og viste til at i denne perioden har 1000 milliarder SDØE-kroner funnet veien til statskassen. Borten Moe satte etableringen av Petoro i 2001 inn i en historisk sammenheng:
  • hjemkjøpet av majoritetsandel i Norsk Hydro som hans bestefar, statsminister Per Borten, stod bak i 1970,
  • etableringen av Statoil i 1972 som ble gjennomført under den påfølgende Bratteli-regjeringen og
  • Willoch-regjeringens etableringen av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som del av det store oljepolitiske kompromiss i Stortinget i 1985.

Statsråden mente samspillet mellom stat og selskaper i norsk oljevirksomhet har vært en enestående suksesshistorie.

Om fremtiden for norsk sokkel sa han at vi både må få mer ut av de feltene vi har og lete for å finne mer petroleum. Han viste til at Petoro har en stor oppgave, særlig knyttet til videreutviklingen av de modne feltene på sokkelen. Kostnadene er en stor utfordring og Borten Moe mente industrien som helhet har stort ansvar for å holde kostnadene under kontroll. Han sa at flere virkemidler må tas i bruk for videreutvikling av næringen og at det ikke finnes ett svar – for eksempel mer folk til Petoro eller Oljedirektoratet. Men han utelukket heller ikke at en mer markant rolle for Petoro kan være et tiltak.

Etter statsrådens innledning fulgte flere interessante innlegg og panel-samtaler om utsiktene for norsk sokkel og hvilke grep som nå må tas for å sikre maksimal verdiskaping. Her følger linker til noen av presentasjonene:
 

ET INTERNASJONALT PERSPEKTIV
Tore Myrholt, seniorpartner og styremedlem, McKinsey&Company

OMSTILLING TIL MODEN FASE PÅ NORSK SOKKEL
Grethe K. Moen, direktør for modne felt, Petoro

HVORDAN STATOIL VIL REALISERE POTENSIALET PÅ NORSK SOKKEL
Torstein Hole, driftsdirektør, Statoil

NY OG ANNERLEDES SPILLER PÅ GAMMELT SOKKEL-AREAL
Torstein Sanness, administrerende direktør, Lundin Norway

UTNYTTES POTENSIALET?
Øyvind Eriksen, konsernsjef, Aker ASA


MEDIEOMTALE/KOMMENTARER TIL PETOROS 10-ÅRSJUBILEUM:

10-års intervju, Aftenposten – Kjell Pedersen

10-års intervju, NTB - Sveinung Sletten

Stavanger Aftenblad – intervju med statsråd Ola Borten Moe

Stavanger Aftenblad – fra pressekonferanse 9.5.

Stavanger Aftenblad – fra jubileumskonferansen 10.5.

Stvanger Aftenblad – kommentar av Gunnar Berge, styreleder i Petoro

Hans Henrik Ramm om Petoro:

Flere nyheter

Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
[11.05.2020] - Pressemelding 1. kvartal 2020
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
Les mer
Hywind Tampen godkjent
[08.04.20]
Hywind Tampen godkjent
Les mer
Petoro går digitalt
[18.03.2020]
Petoro går digitalt
Les mer
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
[06.03.2020] - Pressemelding Petoro årsresultat 2019
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
Les mer