Stor oppmerksomhet om Petoros 10-års jubileum

[24.05.2011]
Petoros ti års gebursdag 9. mai ble behørig feiret med frokost, fest og bokutgivelse. Men selskapet brukte også anledningen til å drøfte med inviterte ledere fra myndigheter, industri og fagbevegelse hva som må gjøres for å sikre maksimal verdiskaping fra norsk sokkel fremover.
ola-borten-moes-innlegg”GULL I OLJE”:

Boken er skrevet av Bjørn Vidar Lerøen, mangeårig journalist i pressen, rådgiver i Statoil og i Stavanger kommune, forfatter og kommentator. Boken gir en spennende historisk oversikt, ikke bare over utviklingen av Petoro og SDØE, men av norsk petroleumsvirksomhet som sådan. Interesserte kan henvende seg til caen@petoro.no for å få tilsendt boken – så langt opplaget tillater.
 
JUBILEUMSKONFERANSE:

Olje- og energiminister Ola Borten Moe var hovedinnleder under Petoros jubileumskonferanse 10. mai. Han la stor vekt på energi som forutsetning for verdens utvikling. Statsråden mente petroleumsnæringen for lenge har latt andre definere virksomheten og oppfordret bransjen selv til å fremstå som representanter for løsninger, mer enn problemer. Borten Moe mente det har hatt stor betydning for næringens plass i det norske samfunnet at olje- og gassressursene har kommet hele samfunnet til gode.

Han gratulerte Petoro med sitt ti-års jubileum og viste til at i denne perioden har 1000 milliarder SDØE-kroner funnet veien til statskassen. Borten Moe satte etableringen av Petoro i 2001 inn i en historisk sammenheng:
  • hjemkjøpet av majoritetsandel i Norsk Hydro som hans bestefar, statsminister Per Borten, stod bak i 1970,
  • etableringen av Statoil i 1972 som ble gjennomført under den påfølgende Bratteli-regjeringen og
  • Willoch-regjeringens etableringen av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som del av det store oljepolitiske kompromiss i Stortinget i 1985.

Statsråden mente samspillet mellom stat og selskaper i norsk oljevirksomhet har vært en enestående suksesshistorie.

Om fremtiden for norsk sokkel sa han at vi både må få mer ut av de feltene vi har og lete for å finne mer petroleum. Han viste til at Petoro har en stor oppgave, særlig knyttet til videreutviklingen av de modne feltene på sokkelen. Kostnadene er en stor utfordring og Borten Moe mente industrien som helhet har stort ansvar for å holde kostnadene under kontroll. Han sa at flere virkemidler må tas i bruk for videreutvikling av næringen og at det ikke finnes ett svar – for eksempel mer folk til Petoro eller Oljedirektoratet. Men han utelukket heller ikke at en mer markant rolle for Petoro kan være et tiltak.

Etter statsrådens innledning fulgte flere interessante innlegg og panel-samtaler om utsiktene for norsk sokkel og hvilke grep som nå må tas for å sikre maksimal verdiskaping. Her følger linker til noen av presentasjonene:
 

ET INTERNASJONALT PERSPEKTIV
Tore Myrholt, seniorpartner og styremedlem, McKinsey&Company

OMSTILLING TIL MODEN FASE PÅ NORSK SOKKEL
Grethe K. Moen, direktør for modne felt, Petoro

HVORDAN STATOIL VIL REALISERE POTENSIALET PÅ NORSK SOKKEL
Torstein Hole, driftsdirektør, Statoil

NY OG ANNERLEDES SPILLER PÅ GAMMELT SOKKEL-AREAL
Torstein Sanness, administrerende direktør, Lundin Norway

UTNYTTES POTENSIALET?
Øyvind Eriksen, konsernsjef, Aker ASA


MEDIEOMTALE/KOMMENTARER TIL PETOROS 10-ÅRSJUBILEUM:

10-års intervju, Aftenposten – Kjell Pedersen

10-års intervju, NTB - Sveinung Sletten

Stavanger Aftenblad – intervju med statsråd Ola Borten Moe

Stavanger Aftenblad – fra pressekonferanse 9.5.

Stavanger Aftenblad – fra jubileumskonferansen 10.5.

Stvanger Aftenblad – kommentar av Gunnar Berge, styreleder i Petoro

Hans Henrik Ramm om Petoro:

Flere nyheter

14 lisenser til Petoro
[14.01.2020]
14 lisenser til Petoro
Les mer
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
[07.01.2020]
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
Les mer
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
[30.10.2019] - Pressemelding 3. kvartal 2019
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
Les mer
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
[11.10.19]
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
Les mer
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
[08.10.19]
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
Les mer
Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
Les mer
DG1 passert på Wisting
[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer