Mer enn 1 000 milliarder kr til staten siden etableringen av Petoro i 2001

[23.02.11]
Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel har generert en netto kontantstrøm til staten på mer enn 1000 milliarder kroner, siden Petoro ble etablert i 2001. Kontantstrømmen i 2010 ble 104 milliarder kroner. Det er nesten 7 milliarder kroner mer enn året før.
Resultatet i 2010 viser en økning på fem prosent og er i hovedsak et resultat av høyere oljepriser. Total produksjon var 1,080 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, noe høyere enn produksjonen for 2009 på 1,074 millioner fat o.e.

Inntekter fra salg av tørrgass utgjorde 68,0 milliarder kroner i 2010, mot 70,3 milliarder kroner i 2009. Det ble solgt totalt 15 prosent mer gass enn året før, til sammen 39,5 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) inkludert salg av tredjeparts gass. Dette tilsvarer 681 000 fat o.e. per dag. Gassinntektene fra Troll alene utgjorde 40 prosent av de samlede gassinntektene. Gjennomsnittlig gasspris var 1,76 kroner per Sm3, 10 prosent lavere enn i 2009

Årets samlede inntekter fra olje og våtgass (NGL) var 81,0 milliarder kroner, mot 73,7 milliarder året før. Salgsvolumet var totalt 175 millioner fat, som er 479 000 fat per dag. Nedgangen i produksjon av olje og NGL er noe større enn forventet og skyldes lavere produksjonen fra de modne oljefeltene.

Administrerende direktør Kjell Pedersen sier 2010 var et år som totalt sett viser en liten nedgang i investeringene, noe han tilskriver ettervirkninger av finanskrisen og utsettelser av planlagte aktiviteter. Samtidig ser han at flere prosjekter kom tilbake på et bedre spor i løpet av året. ”Jeg er spesielt fornøyd med at vi fikk Valemon tilbake på sporet. Samtidig ser vi at kostnader som flatet ut under finanskrisen igjen er på vei oppover”, sier han.

Pedersen mener fremdeles at det skjer for lite i forhold til å sikre størst mulig lønnsom utvinning fra de store modne feltene. Den negative trenden innen oljeproduksjon fortsetter – og var også i 2010 større enn ventet. ”Dette er en stadig sterkere grunn til å finne konkrete virkemidler for å snu den negative utviklingen før det er for sent. Vi må bevege oss fra håp og ambisjoner til å etablere løsninger basert på et realistisk beslutningsgrunnlag. Disse løsningene vil kreve større investeringer og omstillinger som vi må komme i gang med snarest. For å opprettholde produksjon og fortsatt høye inntekter til staten på lengre sikt, vil SDØE-porteføljen også ha behov for tilførsel av nye ressurser fra nye leteområder”, sier Pedersen.

For mer informasjon, se styrets årsberetning.


Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
E-post: sveinung.sletten@petoro.no
Mobil: +47 950 75 554
Kontor: +47 51 50 20 24

Flere nyheter

Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
[11.05.2020] - Pressemelding 1. kvartal 2020
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
Les mer
Hywind Tampen godkjent
[08.04.20]
Hywind Tampen godkjent
Les mer
Petoro går digitalt
[18.03.2020]
Petoro går digitalt
Les mer
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
[06.03.2020] - Pressemelding Petoro årsresultat 2019
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
Les mer
14 lisenser til Petoro
[14.01.2020]
14 lisenser til Petoro
Les mer
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
[07.01.2020]
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
Les mer
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
[30.10.2019] - Pressemelding 3. kvartal 2019
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
Les mer