Johan Sverdrup-utbygging godkjent

[21.08.2015]
Planen for utbygging og drift av første fase av Johan Sverdrup-prosjektet ble i går 20. august godkjent av Olje- og energidepartementet.
Sverdrup-feltets første byggetrinn omfatter plan for utbygging og drift av feltet, planer for anlegg og drift av eksportrørledninger for olje og gass, samt plan for anlegg og drift av kraft fra land.
 
- Godkjenningen av Plan for utvikling og drift av Johan Sverdrup er en viktig milepæl i norsk oljehistorie. Feltet kommer til å ha en vesentlig betydning for Norge som nasjon. I det kortere perspektivet kommer utviklingen og byggingen av alle plattformene til å ha betydning for industrien. Petoro kommer til å følge utviklingen av feltet tett, og vi kommer til å bidra aktivt for å sikre maksimal verdiskapning for statens direkte økonomiske interesser, sier Grethe K. Moen, administrerende direktør i Petoro.
 
Operatøren Statoil jobber nå i henhold til plan i Johan Sverdrup-utbyggingen. I forrige uke ble den første brikken, forboringsrammen, i Johan Sverdrup utbyggingen installert på feltet i Nordsjøen. I tillegg er byggingen i gang på det første plattformunderstellet på Kværner Verdal.
 
Dette er den mest omfattende planen for feltutvikling Petoro har vært med på.

Oljefeltet Johan Sverdrup er planlagt bygget ut i flere faser og første fase består av fire plattformer bundet sammen med gangbroer samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon.

Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent der det er tatt høyde for avansert teknologi for økt utvinning i fremtidige faser. Utbyggingen i første fase har produksjonskapasitet på i størrelsesorden 315.000 til 380.000 fat pr dag. Planlagt oppstart er sent 2019.

Partnerskapet for Johan Sverdrup består av Petoro, Lundin Norway, Det norske oljeselskap, Maersk Oil, og Statoil som er som operatør for alle faser av feltet.


Fakta

• Johan Sverdrup ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 155 kilometer vest for Stavanger

• Vanndybden er 110-120 meter, reservoaret ligger på ca 1900 meters dyp og strekker seg over 200 km2

• Feltet bygges ut i faser og den første fasen inkluderer et feltsenter, brønner, eksportløsninger for olje og gass, og kraftforsyning fra land

• Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland

• Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland

• Daglig produksjon fase en estimert til 315.000 – 380.000 fat

• Full produksjon er estimert til 550.000-650.000 fat oljeekvivalenter per dag, som vil utgjøre ca 40% av oljeproduksjonen på norsk sokkel

• I følge konsekvenseutredningen vil samlet produksjonsinntekt over 50 år være på 1350 milliarder NOK og selskapsskatt til den norske stat er beregnet til 670 milliarder NOK

• Utbyggingen av første fase ser antatt å generere rundt 51.000 årsverk, av dette er 22.000 årsverk forventet hos leverandørbedrifter og ca. 12.000 årsverk i deres underleverandørbedrifter.

• I driftsfasen viser beregninger at et gjennomsnittsår vil generere 2.700 årsverk, og ved full feltutbygging 3.400 årsverk.
 

Flere nyheter

Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
[11.05.2020] - Pressemelding 1. kvartal 2020
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
Les mer
Hywind Tampen godkjent
[08.04.20]
Hywind Tampen godkjent
Les mer