Omstillingen gir resultater, - industrien er på rett spor

[16.03.2016] - Pressemelding Petoro årsresultat 2015
Til tross for et utfordrende år var kontantstrømmen fra SDØE betydelige 94 milliarder kroner i 2015. Resultatene av omstillingen så langt lover godt for den transformasjonen som er nødvendig for industrien. 
Industrien har utfordringer drevet av lav oljepris. Synet på utviklingen de neste årene preges av stor usikkerhet. Sterkt reduserte inntekter har medført investeringsreduksjoner gjennom utsettelser, redusert arbeidsomfang, aktivitetskutt og press på rater. Det positive er at dette også har medført effektivisering, noe Petoro ser resultater av i 2015. Eksempelvis er brønnkostnadene på utvalgte felt halvert og boretakten doblet. De påvirkbare driftskostnadene er redusert med nærmere 20 prosent sammenlignet med 2013.
 
Administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen, er positivt overrasket både over den store effekten de iverksatte initiativene har hatt og at effekten har kommet så raskt.
- Dette skaper optimisme for hva som er mulig å oppnå, her er det mer å hente, sier hun. - Det er nå den virkelig krevende jobben starter for å skape en konkurransedyktig norsk sokkel og lønnsomme prosjekter. Industrien må transformeres. Ikke bare må vi endre måten vi jobber på, men også hvordan vi tenker, sier Moen
 
Petoro ser at det arbeides godt i selskapene og er optimistiske med hensyn til ytterligere nytenking og effektivisering. Det vil imidlertid kreve et mer åpent og tillitsfullt samarbeid mellom aktørene og vil ta flere år å implementere.
 
De økonomiske resultatene for SDØE i 2015 er sterke til tross for vesentlig lavere råvarepriser enn i 2014. Kontantstrømmen til staten var 94 milliarder kroner, 15 prosent lavere enn i 2014.
 
Svekket kronekurs bidro til å holde inntektene oppe, målt i norske kroner. Total produksjon var 1,068 million fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, om lag sju prosent høyere enn i 2014, hovedsakelig på grunn av høyere regularitet og ferdigstillelse av flere brønner. Inntektene fra gassalg utgjør en stadig viktigere del av SDØE-inntektene. Relativt stabile gasspriser i forhold til oljeprisen sammen med økt gassvolum opprettholdt en god inntjening fra gass.
 
Totale investeringer i 2015 var 28 milliarder kroner, som er åtte milliarder kroner lavere enn i 2014. Nedgangen var som forventet og skyldes i hovedsak lavere utbyggings- og driftsinvesteringer som følge av redusert prosjektaktivitet. Beslutning om utbygging av Johan Sverdrup-feltet ga en samlet reservetilgang på hele 520 millioner fat o.e. for SDØE-porteføljen i 2015.
 
De generelle forbedringene av HMS-resultatene fortsetter, men ble overskygget av dødsulykken 30. desember 2015 på boreriggen COSL Innovator som da var i arbeid på Troll-feltet. Frekvensen av alvorlige hendelser ble redusert fra 0,7 i 2014 til 0,5 per millioner arbeidstimer i 2015. 

Flere nyheter

Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
Les mer
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
[09.03.2021] - Petoro årsresultat 2020
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
Les mer
Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer