Uforutsigbarhet krever økt konkurransekraft

[15.03.2017] - Pressemelding Petoro årsresultat 2016
Troll A. Foto: Øyvind Hagen, Statoil
Industrien preges fortsatt av stor usikkerhet. Norsk sokkels evne til å konkurrere i et krevende globalt energimarked forutsetter en produksjon som er kostnadseffektiv og med lavest mulig utslipp. Omstillingsarbeidet i 2016 har gitt imponerende resultater. For eksempel har feltkostnadene blitt redusert med ytterligere 12 % siden 2015, og vi har boret rekordmange brønner på våre faste installasjoner.
Vi er avhengig av å kontinuerlig gjøre nye investeringer i lisensene for å erstatte det naturlige fallet i eksisterende produksjon. For at dette skal skje må vi skape konkurransedyktige investeringsmuligheter som er attraktive for medeierne i lisensene. Lønnsomheten utfordres imidlertid av stadig lavere utvinnbare reserver per brønn i modne felt, og nye prosjekter er ofte i grenselandet for det som anses som robust. 
 
- Jeg er sikker på at norsk sokkel kan sikre langsiktig konkurransekraft for å få tatt nye nødvendige investeringsbeslutninger, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.
 
- Nøkkelen ligger i industriens evne og vilje til å gjennomføre ytterligere tiltak. Som et eksempel kan jeg peke på nødvendigheten av å ta i bruk de mulighetene digitalisering åpner for, sier Moen. Hun understreker at digitaliseringen sammen med nye samarbeidsformer er nødvendig for å gi oss den innsikten og det beslutningsgrunnlaget som trengs for å skape nye verdier. Med den unike norske samarbeidskulturen og høye kompetansen i vår olje- og gassindustri, er det ikke noe som skulle hindre oss fra å være ledende globalt innen digitalisering av bransjen.
 
Etter mange år med positiv utvikling i HMS ble fjoråret også preget av helikopterulykken på Turøy samt en rekke alvorlige hendelser mot slutten av året. Petoro understreker viktigheten av at denne trenden må snus. Dette er avgjørende for å opprettholde tilliten til industrien.

Økonomiske resultater
Vi ser effekter av forbedringsarbeid på vår kontantstrøm. I tillegg til reduserte kostnader, har høy regularitet og ferdigstillelse av mange nye brønner motvirket naturlig fall i oljeproduksjon. Petoro overførte 66 milliarder kroner til staten i 2016. Siden oppstarten i 2001 har Petoro generert en kontantstrøm på nærmere 1 700 milliarder kroner til den norske stat. Både kontantstrøm og årsresultat er preget av betydelig lavere olje- og gasspriser i 2016 sammenlignet med 2015.
 
Totalproduksjonen i 2016 var på 1,040 million fat oljeekvivalenter per dag, noe som er tre prosent lavere enn året før. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere gassproduksjon. Investeringene i 2016 var 28 milliarder kroner som er på samme nivå som året før.


Pressekontakt
Kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen
presse@petoro.no 
Mobil: 926 24 255

Flere nyheter

Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
[11.05.2020] - Pressemelding 1. kvartal 2020
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
Les mer
Hywind Tampen godkjent
[08.04.20]
Hywind Tampen godkjent
Les mer
Petoro går digitalt
[18.03.2020]
Petoro går digitalt
Les mer
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
[06.03.2020] - Pressemelding Petoro årsresultat 2019
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
Les mer
14 lisenser til Petoro
[14.01.2020]
14 lisenser til Petoro
Les mer
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
[07.01.2020]
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
Les mer
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
[30.10.2019] - Pressemelding 3. kvartal 2019
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
Les mer
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
[11.10.19]
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
Les mer
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
[08.10.19]
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
Les mer
Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer