Modne felt viktigere enn noensinne

[13.03.15] - SDØE-resultater 2014:
En kontantstrøm i 2014 på 111 milliarder kroner representerer fortsatt høye inntekter fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel. Administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen, sier at færre nye utbygginger gjør at inntektene fra SDØE de nærmeste årene blir mer enn noensinne avhengig av de modne feltene. 
 
Årsaken til at eksisterende felt blir enda viktigere de neste årene, er at kapitalbegrensninger hos oljeselskapene og økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen fører til forskyvning, reduksjon eller stans i investeringer for ny utbygging. I fjerde kvartal var investeringene i porteføljen som Petoro ivaretar for staten 30 prosent lavere enn i samme kvartal året før.
 
Hele 66 prosent av gjenværende påviste ressurser på norsk sokkel befinner seg i produserende felt, og mer enn 80 prosent av Petoros totale produksjon kommer fra modne felt. Selve driften av eksisterende felt tåler lave oljepriser, men realisering av verdipotensial på mellomlang sikt forutsetter beslutning om og gjennomføring av en rekke nye prosjekter for videreutvikling av modne felt – særlig nye brønner.
 
"Investeringsstopp er en sikker vei til tidlig nedstengning for mange felt", sier Grethe Moen. Å holde dagens installasjoner i drift lenge er viktig. Mer enn 90 prosent av funnporteføljen på norsk sokkel vil sannsynligvis måtte knyttes til eksisterende innretninger for lønnsom utbygging.
 
Den sterke kostnadsøkningen har gjort at radikal effektivisering innen alle ledd i verdikjeden er nødvendig for langsiktig, lønnsom drift og for å skape lønnsomhet i prosjektene framover. Effektiviseringsinnsatsen gjelder både hos operatørene og i alle ledd i leverandørkjeden. "Vi har i 2014 sett eksempler i enkelte felt på vellykkede effektiviseringstiltak innen boring av brønner. Dette er svært gledelig. Utfordringen framover er å sikre gjentagelse og implementering på tvers av felt".
 
Snorre 2040 er et stort og tidskritisk prosjekt for å kunne bore flere brønner og øke utvinningen i det modne Snorrefeltet, mens Johan Castberg er et stort nytt felt i et område langt nord og uten infrastruktur. Begge prosjektene har vært skjøvet på før, og nylig har Petoro sammen med partnerne utsatt tidspunktet for neste beslutning ett år til.
 
Selskapet er opptatt av at både Snorre og Johan Castberg får tid til å nyttiggjøre seg resultater av pågående forbedringsarbeid i industrien. Moen sier det vil gjøre prosjektene mer lønnsomme og bedre rustet til å møte en framtid også med et lavere oljeprisnivå. "På den basis er det riktig å bruke litt mer tid på disse prosjektene, selv om inntektene da kommer noe senere. For Snorre er vi fornøyd med at det i prosjektet også arbeides for å begrense mulig tapt produksjon som følge av den reviderte framdriftsplanen, ved å utvide levetiden på eksisterende innretninger”.
 
Det store Johan Sverdrup-feltet bidrar til investeringer og aktivitet i de neste årene, men inntektene kommer først fra 2020. Petoro har engasjert seg sterkt for å bidra til en god og framtidsrettet utbyggingsløsning. "Dette er et fantastisk felt som vil gi store inntekter til vår eier i mange tiår framover", sier Grethe Moen.
 
Resultatet for SDØE viser at kontantstrømmen på 111 milliarder kroner er 11 prosent lavere enn i 2013. Årsresultatet var på 120 milliarder kroner i 2014, mot 133 milliarder året før. Produksjonen og investeringene i 2014 ble opprettholdt på om lag samme nivå som i 2013. I årets siste kvartal falt oljeprisen kraftig. Effekten på kontantstrømmen fra SDØE var imidlertid begrenset på grunn av høy dollarkurs og høy produksjon. Lavere investeringer bidro også til høyere kontantstrøm.
 
Forbedringen av HMS-resultater har fortsatt også i 2014. Frekvensen av alvorlige hendelser er redusert fra 0,9 til 0,7 per millioner arbeidstimer. "I en tid med store omstillinger, er dette en spesielt gledelig utvikling", sier Moen, som mener det er fullt mulig å oppnå høy effektivitet og samtidig bedring av HMS-resultater.

Les styrets årsberetning
Les presentasjon 
Les årsrapport for 2014 her

Kontakt:
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef/
Head of communications
Petoro AS
 
+47 950 75 554
sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
Les mer
DG1 passert på Wisting
[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
[09.05.2019] - Pressemelding 1. kvartal 2019
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
Les mer
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
Les mer
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
Les mer
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
[28.08.2018]
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
Les mer
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
[27.08.2018]
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
Les mer