Johan Sverdrup-planen en historisk milepæl og et industrielt fundament

Administrerende direktør Grethe Moen i Petoro:
"Planen vi leverer i dag for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet representerer en milepæl i norsk petroleumshistorie, og er samtidig et industrielt fundament for den videre utviklingen av norsk kontinentalsokkel. Ikke minst er 13. februar 2015 en stor dag for Petoro, som ivaretar statens eierandel i feltet. Det er en oppgave vi går til både med stolthet og respekt", sier administrerende direktør Grethe Moen. 
Utover feltet i seg selv, ser Moen Johan Sverdrup som et viktig fundament for forlenget industriell aktivitet på norsk sokkel generelt. "Et så stort og viktig felt som dette øker sannsynligheten for mer leting og flere funn, videre utvikling av teknologi og nye løsninger, samt flere nye feltutbygginger".
 
Investeringene i første fase av Johan Sverdrup er beregnet til 117 milliarder kroner. Produksjonskapasiteten for første fase er 315 000 – 380 000 fat per dag. Fullt utbygget kan feltet produsere 550 000 – 650 000 fat per dag. I første fase vil dette representere i størrelsesorden 15-20 prosent av produksjonen Petoro ivaretar på vegne av staten. Denne andelen kan stige til mer enn 30 prosent i fase 2, avhengig av produksjonsutviklingen i porteføljen for øvrig. Johan Sverdrup-feltet har en produksjonshorisont på 50 år.
 
"Dette er den mest omfattende feltutviklingsplanen vi har vært med på. Med den har vi lagt et solid grunnlag for å samarbeide med Statoil som operatør og med de øvrige partnerne. Her er Statens direkte økonomiske engasjement gjennom Petoro sikret store inntekter i mange tiår framover", sier Moen. Olje- og energidepartementet er av et flertall av partnerne bedt om å fastsette den endelige fordelingen av forekomstene i Johan Sverdrup, basert på en anbefaling som vil gjøre Petoro til rettighetshaver for 17,84 prosent av det samlede feltet.
 
Petoro er opptatt av at utbygging og drift vil skape forretningsmuligheter for leverandørindustrien og styrke bedrifters konkurranseevne både hjemme og internasjonalt. Estimater viser at feltet i utbyggingsperioden for første fase vil skape omkring 51 000 årsverk, mens driften i fase 1 kan dreie seg om ca. 2700 permanente årsverk.
 
Petoro har, i tråd med selskapets strategi, også har vært opptatt av å bringe lærdom fra modne felt inn i denne nye feltutbyggingen, for å legge til rette for maksimal verdiskaping i hele feltets levetid. "Slik lærdom er blant annet at man ikke tidlig nok har kartlagt totalt ressursgrunnlag og tilhørende brønnbehov for en helhetlig og langsiktig utvikling av felt. Jeg er godt fornøyd med at Petoros bidrag på slike områder er tatt hensyn til i planen for utbygging og drift av Johan Sverdrup", sier selskapets administrerende direktør. 
 
Planen legger vel til rette for å nå partnerskapets ambisjon om å utvinne 70 prosent av ressursene i feltet, sier Moen. "Her er flere gode eksempler på tiltak for maksimal utvinning og langsiktig verdiskaping: En utbyggingsløsning basert på ett feltsenter, integrert borerigg med god kapasitet til å bore brønner, vanninjeksjon allerede fra oppstart samt at det er satt av plass til utstyr for avansert økt utvinning i senere faser".
 
Foruten den store økonomiske gevinsten for det norske samfunnet, vil det være klimamessig gunstig at Johan Sverdrup-feltet skal drives med elektrisk kraft fra land, fordi dette gir redusert utslipp av CO2 i størrelsesorden 80-90 prosent sammenlignet med bruk av offshore gassturbiner.
 
"Vi begynner i dag på et nytt kapittel i norsk petroleumshistorie, jeg ser fram til at Petoro skal bidra til å utforme dette", sier Grethe Moen.
 
 
For mer informasjon om Johan Sverdrup-utbyggingen, se operatørens hjemmeside: www.statoil.com
 
 
Kontakt i Petoro:
Sveinung Sletten
Kommunikasjonssjef
+47 950 75 554

Flere nyheter

Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
Les mer
DG1 passert på Wisting
[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
[09.05.2019] - Pressemelding 1. kvartal 2019
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
Les mer
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
Les mer
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
Les mer
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
[28.08.2018]
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
Les mer
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
[27.08.2018]
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
Les mer