[12.02.08]

Petoro som utfordrer på norsk sokkel

Petoros administrerende direktør Kjell Pedersen var blant innlederne på Offshore Strategikonferansen i Stavanger, der hovedtemaet var "norsk sokkel ved et tidsskille". Pedersen la vekt på betydningen av å bygge opp kompetanse i Petoro slik at selskapet kan være en konstruktiv utfordrer i en situasjon der StatoilHydro er blitt operatør for 80 prosent av produksjonen på norsk sokkel og 90 prosent av SDØE-porteføljen.
Publiseringsdato: 12-02-2008