Positiv utvikling og økt konkurransekraft

[10.05.2017] - Pressemelding 1. kvartal 2017
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
Det er de siste årene gjort en stor effektiviseringsinnsats for økt konkurransekraft på norsk sokkel. – Vi ser en industri med en helt annen kostnadsbevissthet enn for få år siden, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen.  – Dette, sammen med en betydelig høyere oljepris gjør at Petoro kan levere en kontantstrøm som er 4,7 mrd. kroner høyere enn første kvartal i fjor, men Moen understreker samtidig at vi på ingen måte er i mål. – Det er helt nødvendig at konkurransekraften styrkes ytterligere, samtidig som HMS-resultatene må forbedres.
Alvorlig hendelsesfrekvens er fremdeles høy og målrettet innsats fra alle aktører er nødvendig for at trenden skal snus. Den svært alvorlige hendelsen på Samsungs verft i Sør-Korea 1. mai berører også Petoro som partner i Martin Linge. Det er avgjørende at vi klarer å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i all aktivitet tilknyttet vår virksomhet.
 
Olje- og gassindustrien er kapitalkrevende, og konkurransen om kapital er global. For å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft vil jeg trekke fram fire avgjørende faktorer; kostnadseffektivitet, tillit til reservegrunnlaget, en fungerende og bærekraftig leverandørindustri samt tilgang på nye prosjekter.

- Når det gjelder kostnadseffektivitet fortsetter den positive trenden, mener Moen. – Men vi ser at effekten av tiltak som er gjort begynner å flate ut, og at det derfor trengs nye virkemidler. Petoro mener digitalisering vil bli avgjørende for videre effektivisering, og forventer at dette raskt gjenspeiler seg i konkrete tiltak både for felt i drift og nye prosjekter. Dette krever aktivt engasjement fra toppledelsen, da digitalisering utfordrer måten vi arbeider på både internt i selskapene og i samspillet mellom operatører og leverandører.
 
For nye feltutbygginger og videreutvikling av modne felt, som for eksempel Snorre-feltet, er investeringsbeslutningene avhengige av troverdighet i reservegrunnlaget. Det er de siste årene blitt utviklet banebrytende programvare som beskriver reservoar og reservoarutvikling langt bedre enn tidligere. Dette reduserer usikkerheten på inntektssiden og øker dermed kvaliteten i beslutningsunderlaget.

Videre er norsk sokkels konkurransekraft avhengig av en velfungerende og bærekraftig leverandørkjede. Etter tøffe år for bransjen ser vi tegn til at flere oljeselskap igjen tenker helhetlig med industriell tilnærming til leverandørene. Dette innebærer å bygge både volum og kontinuitet i oppdragene. Det er positivt å se at det vokser fram allianser og nye forretningsmodeller der man i større grad betaler for resultat og ikke innsats.

For å opprettholde konkurransekraften, er det til slutt avgjørende med nye funn. Det er derfor gledelig at vi i år går mot ny leterekord i Barentshavet med 15 planlagte lete- og avgrensningsbrønner, med Petoro som en viktig aktør. Oljedirektoratet har nylig doblet ressursanslaget for olje og gass i Barentshavet. De nye anslagene kan bety at så mye som 65% av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel ligger her.

Økte priser og god produksjonsutvikling  ga høyere kontantstrøm
Kontantstrømmen viste en vesentlig bedring sammenlignet med fjoråret på grunn av høyere pris og økt produksjon. Den realiserte oljeprisen var 452 kroner per fat i 1. kvartal i år mot 287 kroner per fat i samme periode i 2016.  Netto kontantstrøm overført til staten var 27 milliarder kroner, en økning på 21 prosent. Total produksjon i første kvartal var om lag 3 prosent høyere enn samme periode i fjor. Høy produksjonseffektivitet og boring av nye brønner motvirker naturlig produksjonsnedgang på de modne oljefeltene. Investeringene har hittil i år vært 6,6 milliarder kroner, 5 prosent høyere enn samme periode i 2016. 


Pressekontakt
Kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen
presse@petoro.no 
Mobil: 926 24 255

Flere nyheter

Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
Les mer
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
[09.03.2021] - Petoro årsresultat 2020
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
Les mer
Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer