Høy produksjon, svakere gasspris

Pressemelding fra Petoro om SDØE 1.kvartal 2010
Totalproduksjonen er fortsatt høy, men betydelig reduserte gasspriser samt redusert oljeproduksjon, gir et svakere resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i første kvartal 2010, sammenlignet med samme periode året før. Resultatet var 28,4 milliarder kroner, mot 31,2 milliarder. Netto kontantstrøm til staten var 30,1 milliarder kroner - en reduksjon på 3,1 milliarder fra samme periode året før. En viktig aktivitet i kvartalet var diskusjon med Statoil om utbyggingsløsning for Valemonfeltet, hvor Petoro senere har fått gjennomslag for tidlig produksjonsstart, det vil si 2014.
Direktør marked og avsetning: Laurits HagaSamlet olje- og gassproduksjon i første kvartal var 1,279 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag mot 1,295 millioner fat o.e. per dag for samme periode i 2009. Gassproduksjonen hittil i 2010 er ti prosent høyere enn for tilsvarende periode i fjor. De viktigste grunnene til denne endringen er økt avtak under gassalgskontraktene og økt produksjon fra Ormen Lange. Produksjonen av olje og NGL viser en reduksjon på 14 prosent, hovedsakelig som følge av fall i produksjonen fra modne felt i SDØE-porteføljen. Økt produksjon fra Ormen Lange og Kvitebjørn motvirker det totale produksjonsfallet.

Petoros markedsdirektør, Laurits Haga, mener gassmarkedet fortsatt vil være urolig på kort sikt. ”Men ser vi nærmere på de fundamentale faktorene som driver utviklingen av det europeiske gassmarkedet, ligger det an til økt etterspørsel og styrket markedsbalanse for gass i Europa.”

Haga mener en slik utvikling er sannsynlig på tross av antatt stor økning av produksjon av skifergass i USA. Dette skyldes primært utsikter til sterk økning i etterspørselen etter gass i Asia – inkludert nedkjølt gass fraktet på skip (LNG). I Europa vil etterspørselen etter gass øke samtidig som egenprodusert gass i Europa (utenom Norge) vil gå ned. Dette gir gode eksportmuligheter for norsk gass som er konkurransedyktig i det europeiske markedet, sier Haga.

Økonomidirektør Marion SvihusØkonomidirektør Marion Svihus i Petoro sier at på oljesiden er det viktig å innse at produksjonen fra de modne feltene reduseres. En nedgang i produksjonen på 14 prosent fra samme periode i 2009 er betydelig. ”Dette understreker behovet for en revitalisering av norsk sokkel, ikke minst av de store modne feltene. Vi må investere mens oljefeltene ennå har produksjon og inntekter nok til å forsvare boring av flere brønner og andre tiltak for å øke utvinningen,” sier Svihus. Hun er for øvrig svært tilfreds med den fremskyndingen av Valemon-feltet som partnerne er blitt enige om.

Klikk her for å see styrets kvartalsrapport

Kontakt:
Sveinung Sletten, informasjonsdirektør
Mobil: 950 75 554

Flere nyheter

14 lisenser til Petoro
[14.01.2020]
14 lisenser til Petoro
Les mer
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
[07.01.2020]
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
Les mer
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
[30.10.2019] - Pressemelding 3. kvartal 2019
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
Les mer
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
[11.10.19]
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
Les mer
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
[08.10.19]
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
Les mer
Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
Les mer
DG1 passert på Wisting
[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer