Petoros beste kvartal noensinne - kontantstrømmen opp 25 prosent

PRESSEMELDING, RESULTAT SDØE 1. KVARTAL 2012
Sterk økning i gassvolum og høyere olje- og gasspriser løftet kontantstrømmen fra statens olje- og gassportefølje (SDØE) hele 25 prosent i første kvartal 2012, sammenlignet med samme kvartal i fjor. 42,9 milliarder kroner ble overført til staten i årets første tre måneder.
"Det er svært positivt å kunne avgi rapport for første kvartal med en samlet produksjonsøkning og en utflating av oljeproduksjonen sammenlignet med tidligere år. Produksjonsutviklingen, sammen med relativt stabile priser gjennom perioden gjør at vi kunne overføre den høyeste netto kontantstrøm til staten i Petoros historie", sier administrerende direktør, Kjell Pedersen.

Olje- og gassproduksjon i første kvartal var 1,319 millioner fat oljeekvivalenter per dag (foed) mot 1,228 mill foed for samme periode i 2011. Det gir en økning på sju prosent.

Gassproduksjonen var 14 prosent høyere første kvartal i år enn i samme periode året før, mest på grunn av økt gassalg fra Oseberg og Troll. Produksjonen av olje og NGL viser en reduksjon på tre prosent, hovedsakelig som følge av reduksjon fra modne felt og problemer med stigerør på Snorre B-plattformen. Nedgangen i oljeproduksjon er vesentlig mindre enn i foregående perioder siden topproduksjonsåret 2001.

Resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i første kvartal 2012 var 43,0 milliarder kroner og driftsresultatet 44,1 milliarder kroner mot 35,2 milliarder for samme periode året før.

Inntekter fra oljesalg økte med 18 prosent, mest på grunn av 15 prosent høyere pris enn i første kvartal 2011. Inntekter fra gassalg var 23 prosent høyere enn i samme periode i 2011, i hovedsak som følge av økt volum fra Trollfeltet. Økte priser på olje samt redusert import av flytende naturgass (LNG) til Europa, har bidratt til en styrking av gassprisen med 13 prosent i forhold til første kvartal 2011.

Det er oppnådd enighet om samarbeid mellom de to lisensene som utgjør Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. "Dette samarbeidet legger til rette for en effektiv samordning av det videre arbeidet med avgrensning av funnet og planlegging for utbygging av feltet", sier Pedersen. Han legger til at Petoro nå er med på svært mange spennende prosjekter både i modne felt, i tidligere funn som nå er under utbygging og i nye funn som Johan Sverdrup og Skrugard.

"Prosjektene er av ulik type og modningsgrad. De gir gode muligheter for verdiskaping for Petoro og spennende oppgaver for våre medarbeidere. Petoro er opptatt av at vi både må sikre verdiene i tidskritiske modne felt og håndtere utbygging av nye funn", sier Pedersen.


Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
+47 51 50 20 24 /mobil: +47 950 75 554
sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
Les mer
DG1 passert på Wisting
[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
[09.05.2019] - Pressemelding 1. kvartal 2019
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
Les mer
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
Les mer
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
Les mer
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
[28.08.2018]
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
Les mer
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
[27.08.2018]
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
Les mer