Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye

[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Grethe K. Moen - Foto: Anne Lise Norheim
Petoro leverte 120 milliarder kroner til staten i 2018. Dette er 33 milliarder mer enn i 2017, og er et av de beste årene i Petoros historie. - Norsk sokkel står bedre rustet enn på lenge. De siste årene har vi modnet fram robuste prosjekter som er konkurransedyktige selv med store prissvingninger. Dette er et konkurransefortrinn vi må jobbe hardt for å bevare, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe Moen.
Effekten av den gode forbedringsinnsatsen har imidlertid flatet ut, og vi ser i liten grad resultatene av ytterligere effektivisering på vår bunnlinje for 2018. Boring er den viktigste innsatsfaktoren for å holde produksjonen og dermed inntektene oppe. Det ble gjort en formidabel forbedring fra 2013 til 2016. Hvis denne trenden hadde fortsatt ville Petoro ha økt inntektene fra fem av våre viktigste oljefelt med 6 milliarder kroner de neste to årene.
- Dette illustrerer både mulighetsrommet, men ikke minst viktigheten av å fortsette effektivisering og forbedring, sier Moen.
 
Kostnadene opp sju prosent
Vi ser også at det har vært en økning i produksjonskostnadene på sju prosent fra 2017 til 2018. Dette er bekymringsfullt. Vi er avhengig av at innsatsen de siste årene har hatt varig effekt, slik at det er mulig å redusere kostnadene ytterligere gjennom fortsatt forbedring i alle deler av verdikjeden.
 
Konkurransekraft på norsk sokkel
- Aktørene på norsk sokkel har de siste årene vist en imponerende evne til å styrke konkurransekraften, men det samme har våre konkurrenter. Den omstillingen vi står foran nå, vil være minst like vanskelig som den vi har bak oss, sier Moen. Skal bransjen klare å fortsette forbedringen, vil et tillitsfullt samarbeid mellom alle aktører være avgjørende. Dette gjelder særlig implementering av ny digital teknologi. Et eksempel er samarbeidet rundt deling av data i etterkant av Konkraft-initiativet “Konkurransekraft på norsk sokkel”.
 
Skal vi klare å styrke konkurransekraften gjennom blant annet deling av data, er vi avhengig av en reell åpenhet og tett oppfølging fra ledelsen hos både operatører og leverandører. Dette gir grunnlag til å utfordre hverandre konstruktivt for å finne de beste løsningene. Det er dette som er samarbeid.
 
En innovativ leverandørindustri er avgjørende
For å styrke konkurransekraften er vi avhengig av en bærekraftig og lønnsom leverandørindustri. – Dette er helt avgjørende for alle aktørene på norsk sokkel, sier Moen.
– Vi må ikke glemme at leverandørene sysselsetter hovedtyngden av de ansatte i næringen. Selv om 2018 har vært et svært godt år for oljeselskapene, ser vi at mange av leverandørselskapene fortsatt har utfordringer. Heldigvis peker pilene oppover også her, og det er viktig at leverandørindustrien opplever norsk sokkel som attraktiv. Leverandørene er helt grunnleggende for den innovasjon og teknologiutvikling som skal sikre norsk sokkels konkurransekraft.
  
Trenger fortsatt bedre HMS-resultater
Petoro hadde en alvorlig hendelsesfrekvens i porteføljen på 0,7 i 2018, den samme som for 2017. Dette er fortsatt på et for høyt nivå, selv om ingen av hendelsene hadde storulykkepotensiale. For å bidra til forbedring er Petoro spesielt opptatt av at det gjøres gode risikovurderinger i et storulykkeperspektiv i de ulike lisenser, og at det tas mest mulig læring fra hendelser, granskninger og myndighetstilsyn.
 
Skal bransjen være konkurransedyktig på lang sikt, må også CO2-avtrykket fra alle deler av verdikjeden reduseres. Petoro er deltaker i flere prosjekter for elektrifisering av felt på norsk sokkel, der et av de mest spennende er kraft fra havvind til Snorre- og Gullfaksfeltet.
 
Økonomiske resultater
Petoro leverer 120 milliarder kroner til staten i 2018, dette er 33 milliarder mer enn i 2017 og skyldes i hovedsak betydelig høyere olje- og gasspriser, men også lavere investeringer. Totalproduksjonen var 1,085 millioner fat oljeekvivalenter per dag, vel 2 prosent lavere enn i 2017. Væskeproduksjonen ble 7 prosent lavere som i hovedsak skyldtes naturlig produksjonsfall og flere driftsstanser i forbindelse med vedlikehold. Gassproduksjonen var på rekordhøyt nivå.


Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255
 

Flere nyheter

Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
Les mer
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
[09.03.2021] - Petoro årsresultat 2020
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
Les mer
Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer