40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050

[07.01.2020]
Hywind Tampen er en sentral bidragsyter for å få ned utslipp fra vår produksjon
Hywind Tampen er en sentral bidragsyter for å få ned utslipp fra vår produksjon
Norsk olje og gass offentliggjorde 6.1.2020 nytt Klimaveikart for norsk olje- og gassnæring mot 2030 og 2050.
Petoro støtter Parisavtalen om et mål på netto null utslipp og har deltatt i arbeidet med klimaveikartet. Administrerende direktør i Petoro Grethe Moen er fornøyd med at det er stor enighet om 40% reduksjon i klimagassutslippene allerede innen 2030, og at målet for 2050 er netto-nullutslipp.

Equinor presenterte også sine ambisjoner for klimatiltak fram mot 2050 i dag, i tråd med Norsk olje og gass sitt veikart. Equinor er operatør for 85 prosent av produksjonen fra SDØE-porteføljen.

- Med utgangspunkt i SDØEs betydelige portefølje på norsk sokkel ligger det et stort ansvar hos
Petoro for å bidra til at bransjens samlede mål oppnås, sier Moen. Elektrifisering av felt er og vil bli et sentralt tiltak for å oppnå bransjens mål og Petoro har store andeler i flere av feltene som planlegges elektrifisert de kommende årene. – Vi skal være en pådriver for å få realisert disse prosjektene, og ser fram til å jobbe med operatørene og partnerne for å få realisert dette på best mulig måte, sier Moen.

Les mer om Norsk olje og gass' klimaveikart her 

Les mer om Equinor sine ambisjoner her 

Flere nyheter

Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
[11.05.2020] - Pressemelding 1. kvartal 2020
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
Les mer
Hywind Tampen godkjent
[08.04.20]
Hywind Tampen godkjent
Les mer
Petoro går digitalt
[18.03.2020]
Petoro går digitalt
Les mer
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
[06.03.2020] - Pressemelding Petoro årsresultat 2019
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
Les mer
14 lisenser til Petoro
[14.01.2020]
14 lisenser til Petoro
Les mer
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
[07.01.2020]
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
Les mer
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
[30.10.2019] - Pressemelding 3. kvartal 2019
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
Les mer
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
[11.10.19]
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
Les mer
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
[08.10.19]
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
Les mer