Petoro blir enda viktigere for modne felt

[06.11.2011]
"Dette er en anerkjennelse av den jobben Petoro gjør, men også ledd i oppfølgingen av eksisterende felt. Petoro er viktig i dag - og vil bli et enda viktigere instrument i en slik oppfølging", sa statsråd Ola Borten Moe under framleggelsen av statsbudsjettet for 2012. Regjeringen foreslår at Petoro-budsjettet økes med 17,2 millioner kroner til 281,2 millioner. Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro kvitterte med å si at Petoro har en gjennomtenkt liste med viktige oppgaver som selskapet vil bruke de ekstra midlene på.
ola-borten-moeOlje- og energiministeren sa i sitt innlegg på pressekonferansen i Petoros lokaler at nordområdene er en hovedprioritering for han og regjeringen. I forslaget til statsbudsjett for 2012 foreslås det til sammen 260 millioner kroner til seismikkinnsamling, kunnskapsinnhenting og konsekvensutredninger i nord. Statsråden la også vekt på de store og betydningsfulle funnene som er gjort den siste tiden - som Skrugard og Aldous-Avaldsnes.

Samtidig understreket han hvor viktig det er, midt i gleden over nye funn, å sikre økt utvinning fra de store eksisterende feltene. Her trakk han særlig fram Petoro som et viktig instrument og sa det var en glede å kunne følge opp landsmøtevedtak for alle de tre regjeringspartiene om å styrke Petoro. Han sa at økningen på 17,2 millioner i en virkelighet der mange andre opplever statsbudsjettet som meget stramt, er en anerkjennelse av den jobben Petoro gjør. Det er dessuten et viktig ledd i oppfølgingen av de eksisterende feltene. Her er Petoro allerede et viktig instrument og vil være det i enda større grad fremover, sa han.

Petoro-sjef Kjell Pedersen ser det slik at regjeringen har valgt å sette inn ekstra midler for at Petoro skal øke sin kapasitet særlig inn mot tidskritiske tiltak i modne felt. "Slik sett er dette en oppfølging av petroleumsmeldingens fokus på modne felt og på Petoro som et viktig verktøy i så måte", sier han.

"I Petoro har vi en gjennomtenkt liste med viktige oppgaver rundt store felt som Snorre, Gullfaks, Heidrun som vi mener vil være en forretningsmessig god investering for staten, dvs gode utgifter til enda bedre inntekters ervervelse. Årets bevilgning vil sette oss i stand til å ta deler av denne listen. Jeg oppfatter det positivt og som et viktig signal, at regjeringen har prioritert en økning for Petoro i et budsjett hvor regjeringen har varslet at mange vil bli skuffet og at den forventer protester."

Pedersen sier flere modne felt er inne i en tidskritisk fase. I løpet av de neste 2-4 årene mener han det må ha blitt gjort analyser og tatt beslutninger som setter retning og i stor grad bestemmer hvor mye økonomisk verdi vi skal få ut av feltene. "Jeg velger å se på årets økning som et første skritt til støtte for vår satsing og håper at dette blir fulgt opp i fremtidige budsjetter. Selskapet og våre ansatte vil ha mer enn nok av store og spennende oppgaver å ta fatt på. Så er det opp til staten gjennom sine bevilgninger å bestemme hvor stor kraft Petoro skal ha i dette arbeidet", sier Kjell Pedersen.

Flere nyheter

Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
[11.05.2020] - Pressemelding 1. kvartal 2020
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
Les mer
Hywind Tampen godkjent
[08.04.20]
Hywind Tampen godkjent
Les mer