Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter

SDØE-kontantstrøm per 3. kvartal: 77,5 milliarder kroner
Selv med den relativt høye oljeprisen siste halvår – og et gjennomsnitt på 68 dollar i tredje kvartal - preges flere oljeselskaper på norsk sokkel av stor usikkerhet og sterk kapitaldisiplin. En gjennomgang av lisenser der Petoro er rettighetshaver, viser at mange prosjekter ikke følger avtalte fremdriftsplaner. Petoro frykter at utsettelser kan redusere langsiktig verdiskaping, og vil være en pådriver for fremdrift i lønnsomme prosjekter.
Resultat etter finansposter for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) per tredje kvartal 2009 var 75,2 milliarder kroner – 34 prosent lavere enn for samme periode i toppåret 2008. Netto kontantstrøm til staten var per tredje kvartal 77,5 milliarder kroner. Av denne kontantstrømmen kom 20,4 milliarder i tredje kvartal. Gjennomsnittlig dagsproduksjon av olje og gass var ved utgangen av september 1068 tusen fat oljeekvivalenter (o.e.). Gassproduksjonen var fem prosent høyere enn i fjor, mens produksjonen av olje og NGL ble redusert med ti prosent fra samme tid i fjor. Driftsinntektene per tredje kvartal var 117,2 milliarder kroner, mot 156,4 milliarder for samme periode i fjor.

Petoro har gjennom det siste året påpekt faren for at usikkerhet i markedet fører til kortsiktig tenking hos flere operatører. Selskapet registrerer at lønnsomme prosjekter faller bak besluttede fremdriftsplaner, blant annet som følge av strengere prioritering av kapitalbruk på norsk sokkel. Utsettelser av prosjekter kan føre til tapte forretningsmuligheter i fremtiden og dermed redusert verdiskaping. Samtidig er det fare for tap av kapasitet og kompetanse i leverandørindustrien, som igjen kan føre til ny kostnadsøkning når aktiviteten tar seg opp igjen. Som største partner på sokkelen vil Petoro presse på for å sikre fremdrift i lønnsomme prosjekter.

Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro sier at begrunnelsen for utsettelse kan være sammensatt og ofte basert på vurderinger av usikkerhet i oljepriser og behov for større finansiell fleksibilitet, noe som er enklest å oppnå gjennom utsettelse av investeringsprosjekter. Han erkjenner at en slik tenking kan være riktig for det enkelte oljeselskap basert på sin totale portefølje, men mener det samlede resultatet kan bli feil for norsk sokkel og industrien her i landet. Han peker i denne sammenheng spesielt på Statoil.

”Vi har tidligere påpekt spesielle utfordringer ved å etablere en så dominerende aktør som det vi har gjort. Med unntak av leteaktiviteten, er norsk sokkel helt avhengig av prioriteringene hos Statoil. En slik dominerende rolle skaper mange forventninger. Når Statoil går gjennom perioder med særlig streng prioritering av sin kapitalbruk, forventer Petoro at lønnsomme prosjekter på norsk sokkel får tilstrekkelig prioritet og gjennomføringskraft i forhold til andre muligheter,” sier Kjell Pedersen.


Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Sveinung Sletten
Kontortelefon: 51 50 20 24
Mobiltelefon: 950 75 554

Flere nyheter

[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer
[09.05.2019] - Pressemelding 1. kvartal 2019
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
Les mer
[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
Les mer
[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
Les mer
[28.08.2018]
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
Les mer
[27.08.2018]
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
Les mer
[24.08.2018]
Petoro på ONS 2018
Les mer
[02.08.2018] - Pressemelding 2. kvartal 2018
Mulighetsrommet på norsk sokkel er stort
Les mer
[04.07.2018]
PUD levert for Troll fase 3
Les mer