Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal

[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Snorre A. Foto: Bo B. Randulff & Even Kleppa / Equinor
Det er viktig å holde aktiviteten på norsk sokkel i gang, ikke minst for å beholde kompetansen i norsk leverandørindustri. - Dette er nødvendig for å sikre teknologisk utvikling, realisere gjenværende ressurser og sikre høykompetente arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen. Foto: Bo B. Randulff & Even Kleppa / Equinor
Petoro leverte en kontantstrøm til staten på 34 milliarder kroner per første halvår 2020. Dette er en nedgang på 43 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Som tidligere varslet er kontantstrømmen for andre kvartal kraftig redusert og endte på 7 milliarder kroner, den laveste siden opprettelsen av Petoro i 2001. Fallet i prisene på olje og gass skyldes først og fremst en sterk reduksjon i etterspørselen som følge av covid-19-pandemien og de betydelige konsekvensene dette har fått for verdensøkonomien.
- Nedgangen i kontantstrømmen er en direkte konsekvens av de globale utfordringene for olje- og gassindustrien, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen. – På kort sikt får dette umiddelbar virkning på inntektene til staten fra vår portefølje. Selv om olje- og gasselskapene var bedre rustet til å møte krisen nå enn ved forrige prisfall i 2014, skaper dagens situasjon stor usikkerhet om hvilke langsiktige konsekvenser pandemien vil få for industrien. Å styrke attraktiviteten til norsk sokkel har derfor aldri vært viktigere, sier Moen og understreker betydningen av myndighetenes tiltakspakke både på kort og lang sikt.
 
Tiltakspakken til oljeindustrien gir betydelige insentiver til bransjen for å igangsette lønnsomme utbygginger som vil bidra med inntekter til staten. Ifølge Rystad Energy kan tiltakspakken bidra til at 15-20 nye prosjekter vil bli realisert de neste to til tre årene. Petoro beregner lønnsomhet i prosjekter før skatt og våre lønnsomhetsvurderinger blir derfor ikke direkte påvirket av tiltakspakken. Et av de store prosjektene som nå planlegges realisert, er videreutviklingen i Grane-området, kalt Breidablikk, der Petoro har betydelige deltakerandeler. – Dette er et omfattende prosjekt som gjennom å benytte eksisterende infrastruktur gjør det mulig å utvinne ytterligere lønnsomme ressurser i dette området, sier Moen.
 
Lønnsom drift er avgjørende
SDØE-porteføljen er blant de mest modne porteføljene på norsk sokkel, og Petoros mål er å sørge for å realisere høyest mulig verdi fra denne. Da blir tid en viktig faktor, hvor forhold som teknisk levetid, trykkutvikling i reservoarene og kostnadsnivå påvirker lønnsomheten til gjenværende ressurser. Reserver nær eksisterende felt er avhengig av at vertsplattformene er i drift, og vertsfeltene er avhengig av ny produksjon for å kunne opprettholde lønnsom drift. - Derfor er vi opptatt av å øke produksjonen på alle felt innenfor de muligheter som finnes på og nær feltene i dag, sier Moen. Det viktigste virkemidlet er stadig påfyll av nye produksjonsbrønner, noe som forutsetter en kontinuerlig forbedring av boreeffektiviteten. Samtidig er en fortsatt høy leteaktivitet sentralt for å sikre at eventuelle funn kan komme i produksjon mens infrastrukturen fremdeles er i drift.
 
Det er viktig å holde aktiviteten på norsk sokkel i gang, ikke minst for å beholde og videreutvikle kompetansen i norsk leverandørindustri. - Dette er nødvendig for å sikre teknologisk utvikling, realisere gjenværende ressurser og sikre høykompetente arbeidsplasser i industrien. Over 200.000 arbeidstakere har sitt daglige virke i tilknytning til den norske leverandørindustrien. Mange av disse bedriftene er per i dag uerstattelige for lokalsamfunnene. Dette representerer kunnskap og kompetanse som er helt sentral i videreutvikling av olje- og gassnæringen, samtidig som denne kunnskapen skal sikre Norges fremtid som karbonnøytral industrinasjon, poengterer Grethe Moen.
 
Helse, miljø og sikkerhet
HMS-resultatene er noe forbedret sammenlignet med samme periode i fjor, men fortsatt inntreffer for mange uønskede hendelser. Alvorlig hendelsesfrekvens er 0,7 per første halvår 2020. Som rettighetshaver er Petoro forpliktet til å bidra til god HMS i lisensporteføljen og påse at operatørene utøver sin rolle i tråd med de krav som stilles.
- Vi har valgt å ha særlig oppmerksomhet mot håndtering av storulykkerisiko, hvor eksempelvis covid-19-situasjonens effekt på vedlikeholdet i porteføljen er en faktor som kan påvirke risikobildet og følges tett også av oss. Så langt er vår vurdering at dette er godt håndtert av operatørene, sier Moen.
 
Resultat SDØE 1. halvår 2020
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per første halvår 34 milliarder kroner, en reduksjon på 25 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere priser som følge av covid-19-pandemien. Total produksjon var 979 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en nedgang på 43 kboed sammenlignet med samme periode i fjor.

- Det er svært positivt at covid-19 situasjonen ikke har ført til produksjonsstans og at man har klart å opprettholde driften igjennom en svært krevende periode, understreker Moen.
Gassproduksjonen var 95 millioner standard kubikkmeter per dag, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i stor grad bruk av fleksibelt gassuttak for prisoptimalisering på Troll og Oseberg.

Væskeproduksjonen var 379 kboed, 34 kboed høyere enn samme periode i fjor. Økningen skyldes oppstart av Johan Sverdrup i oktober 2019. Eksklusiv produksjonen fra Johan Sverdrup falt produksjonen med 35 kboed. Dette skyldes naturlig produksjonsfall på flere felt, samt ytterligere reduksjon for oljeproduksjonen i juni for de feltene som er omfattet av myndighetenes reviderte produksjonstillatelser.


Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255

 

Flere nyheter

Petoro feirer 20 år
[10.05.2021]
Petoro feirer 20 år
Les mer
26 milliarder til staten  – kraftig resultatforbedring fra Petoro
[05.05.2021] - Pressemelding 1. kvartal 2021
26 milliarder til staten – kraftig resultatforbedring fra Petoro
Les mer
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
[23.04.2021]
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
Les mer
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
Les mer
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
[09.03.2021] - Petoro årsresultat 2020
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
Les mer
Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer