Lavere priser tydeliggjør behovet for effektivisering av norsk sokkel

[04.11.2014] - Pressemelding 3. kvartal 2014
Lavere olje- og gasspriser er hovedårsak til 35 prosent redusert netto kontantstrøm fra tredje kvartal i 2013 til samme kvartal i år, fra statens direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten (SDØE). Petoros administrerende direktør, Grethe Moen, sier oljeprisfallet understreker viktigheten av økt kostnadseffektivisering for å styrke prosjekter på norsk sokkel i den globale konkurransen om investeringskapital.
Moen minner om at investeringer i modne felt i sin karakter ofte er marginale og at mange vil være ulønnsomme uten kostnadsreduksjoner. "Oljeprisen kan vi ikke påvirke. Men det vi kan gjøre er å styrke lønnsomheten i våre prosjekter og i virksomheten for øvrig. Det krever langsiktig og kontinuerlig innsats å øke effektivitet i alt vi gjør. Som eksempel bør ambisjonen innen produksjonsboring være å halvere kostnader og doble antall brønner fra faste anlegg", sier hun.
 
Moen registrerer en «realitetsorientering» i bransjen og sterkere vilje til å gjøre noe med kostnadene. "Dette bringer fram optimisten i meg. Det vil fortsatt ta tid og iherdig innsats å øke kostnadseffektiviteten i vår bransje. Men jeg tror den norske kulturen for samarbeid gjør at vi kan ha de beste forutsetningene for å løse det som dels er globale problemer i petroleums-industrien, dels problemer knyttet til norsk sokkel spesielt", sier Moen.
 
Som et eksempel på betydningen av å styrke prosjektenes lønnsomhet, peker hun på den viktige beslutningen i første kvartal neste år om videreføring av Snorre 2040-prosjektet mot endelig investeringsbeslutning i 2016. "Grundig arbeid i partnerskapet har vist at Snorrefeltet har et stort potensial for tilleggsreserver, og også potensial for ytterligere kostnadsoptimalisering. Men verdien av nyinvesteringer som dette vil av natur avta med tid, og derfor er det viktig at vi nå holder tidsplanen", sier Moen.
 
Netto kontantstrøm fra SDØE til staten ble i tredje kvartal 19,5 milliarder kroner, mot 30 milliarder i tredje kvartal i 2013. Årsaken til redusert kontantstrøm i tredje kvartal er lavere salgsvolum for gass og lavere olje- og gasspriser.  For årets ni første måneder, var netto kontantstrøm 83,3 milliarder kroner som er en nedgang på 14,5 milliarder kroner fra samme periode året før. Nedgangen fra fjoråret skyldes hovedsakelig lavere salgsvolum og redusert pris for gass, samt høyere investeringer sammenlignet med samme periode 2013.
 
Resultat etter finansposter i tredje kvartal var 24,8 milliarder kroner, om lag 15 prosent lavere enn for samme periode i fjor. Per tredje kvartal var tilsvarende resultat 88,4 milliarder mot 95,7 milliarder i samme periode av 2013.
 
Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal var 849 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 10,8 prosent lavere enn samme periode i 2013. Væskeproduksjonen var noe høyere, men gassproduksjonen var om lag 20 prosent lavere, i hovedsak fordi en del av gassproduksjonen er utsatt for å skape økt verdi. 
 
Regulariteten per tredje kvartal var fortsatt god. Hittil i år var olje- og gassproduksjonen 950 kboed mot 1022 kboed for samme periode i 2013.
 
For mer informasjon – se styrets kvartalsrapport
 
 Kontaktperson:
Sveinung Sletten,
Kommunikasjonssjef, Petoro AS
950 75 554
51 50 20 24
sveinung.sletten@petoro.no

Flere nyheter

Petoro feirer 20 år
[10.05.2021]
Petoro feirer 20 år
Les mer
26 milliarder til staten  – kraftig resultatforbedring fra Petoro
[05.05.2021] - Pressemelding 1. kvartal 2021
26 milliarder til staten – kraftig resultatforbedring fra Petoro
Les mer
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
[23.04.2021]
Utbyggingsplaner for elektrifisering av Troll Vest levert
Les mer
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
Les mer
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
[09.03.2021] - Petoro årsresultat 2020
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
Les mer
Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer