Oljebransjens fremtid avhenger av varig omstilling

Pressemelding SDØE-regnskapet andre kvartal:
Oseberg Field Centre - Photo: Harald Pettersen, Statoil
Omstillingen på norsk sokkel fortsetter. En del av denne innebærer innsats for økt effektivisering. Innen boring har dette gitt synlige resultater, men den gode utviklingen fra 2015 flater nå ut. Ytterligere forbedring er nødvendig. Petoro vil igjen understreke at oljebransjen trenger varig, strukturell omstilling.
- Vi har et grunnleggende problem med kostnadene på norsk sokkel, særlig i den modne fasen vi er inne i nå, sier administrerende direktør i Petoro, Grethe K. Moen.
- Klarer vi ikke å gjennomføre den effektiviseringen som er nødvendig, må vi avslutte produksjon fra eksisterende felt tidligere enn ønskelig og vi får heller ikke lønnsomhet i nye prosjekter. Dette vil redusere samfunnets fremtidige inntekter. Det er fortsatt usikkert om de grepene som er tatt fører til varig omstilling. Vi må inn med et nytt tankesett, det stiller store krav til ledelse, sier Moen.
 
Erfaringer fra britisk sokkel, som har enda større utfordringer enn oss, viser at av de gjennomførte endringene de siste to år er bare mellom 10 og 15% av varig karakter. Resten er utsettelser og bortfall av prosjekter, samt lavere rater i kontraktene. Det samme kan være tilfelle på norsk sokkel.
 
- Det bidrar ikke til varig effektivisering bare å slutte med ting eller utsette dem. Videre omstilling må skje gjennom innovative samarbeidsformer, bruk av nye løsninger og ny teknologi, sier Moen. – Kun varige strukturelle kostnadsreduksjoner vil gi bransjen konkurransekraft på lang sikt. Oljealderen er langt fra over. På andre siden av denne transformasjonen finner vi en konkurransedyktig og bærekraftig næring som skal bidra stort til det norske samfunn i flere tiår, understreker hun.
 
Den generelle forbedringen av HMS-resultatene har stoppet opp. Selv om disse resultatene er på et jevnt høyt nivå, er det bransjens felles forpliktelse å sørge for at de blir stadig bedre. Vi har den siste tiden fått viktige påminnelser om hvor avgjørende det er å opprettholde norsk sokkels høye sikkerhetsnivå. Omstillings-arbeidet må aldri gå på bekostning av sikkerheten.
 
Høy produksjon, men fortsatt redusert kontantstrøm
Total produksjon første halvår var 3,5 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Netto kontantstrøm overført til staten var 38,7 milliarder kroner, som er en nedgang på 29 prosent. Nedgangen skyldes betydelig svekkelse av gassprisen og fortsatt redusert oljepris sammenlignet med første halvår i fjor. Investeringene har hittil i år vært på 14,6 milliarder kroner, ned tre prosent fra samme periode i 2015.  
 
Les mer om resultatene i styrets rapport for 2. kvartal 2016 her.
 
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen
presse@petoro.no 
Mobil: 926 24 255

Foto: Harald Pettersen, Statoil

Flere nyheter

Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
Les mer
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
[09.03.2021] - Petoro årsresultat 2020
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
Les mer
Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer