Petoro-pådriv ga enighet om Valemon-produksjon i 2014

[04.05.10]
Rettighetshaverne i Valemon-lisensen er blitt enige om en utbyggingsløsning som betyr produksjonsstart i 2014 i stedet for 2016 som opprinnelig foreslått. Petoro har arbeidet målbevisst for en slik løsning det siste året og har nå fått med seg operatøren Statoil og de øvrige partnerne. Investeringene er foreløpig anslått til mer enn 20 milliarder kroner.
Investeringsbeslutning er planlagt i tredje kvartal. Den fremskyndte tidsplanen gir i seg selv bedre prosjektøkonomi og dessuten vil oppdrag kunne plasseres ut i en periode som sannsynligvis er gunstig i forhold til markedet for varer og tjenester. Samtidig har norsk leverandørindustri stort behov for oppdrag å kunne konkurrere om i denne perioden.

Lisensdirektør Tor Rasmus Skjærpe i Petoro sier at selskapet gjennom hele 2009 og frem til i dag har vært opptatt av å få tidsriktige beslutninger om nye investeringsprosjekter på norsk sokkel. ”Valemonfeltet har hele denne tiden vært øverst på listen over prosjekter vi har ønsket fortgang i,” sier Skjærpe.

Han viser til at den tidligere uenigheten om Valemon har dreid seg om produksjonsstart 2014 eller 2016. Statoil ønsket å redusere risiko ved å bore et par brønner før endelig investeringsbeslutning. Dette ville ha gitt produksjonsstart i 2016. Petoro har på sin side hevdet at den ekstra informasjonen man ville få fra de aktuelle brønnene ikke ville redusere risikoen vesentlig og at det er mer lønnsomt å beslutte enn full utbygging nå, med sikte på produksjonsstart i 2014.

Statoil og Petoro har hatt gode diskusjoner de siste månedene og har kommet til enighet også med de øvrige partnerne, Shell og Total, om Petoros forslag til framdrift. Skjærpe sier han er meget tilfreds med at prosessen har ført frem til enighet.

Et ledd i enigheten om Valemon-utbyggingen, er en viss nedskalering av kapasitet. Likevel blir utbyggingen av Valemon en av de større utbyggingene de nærmeste årene. Med investeringer i overkant av 20 milliarder kroner blir Valemon like stor som Statoils Gudrun-felt som nylig ble besluttet.

Fakta om Valemon:
• Funn 1985, planlagt produksjon 2014-2034
• Reserver 235 millioner fat oljeekvivalenter – gass, våtgass og kondensat
• Lokasjon: 10 km v. for Kvitebjørn, 20 km sø. for Gullfaks.
• Høyt trykk og høy temperatur, oppstykket reservoar
• Gass til Heimdal – som dermed får økt levetid
• Våtgass via Huldra til Heimdal
• Kondensat til Kvitebjørn og videre til Mongstad
• Stålunderstell, dekk med separasjonskapasitet
• Ubemannet i normal drift
• Investeringer – overkant av 20 milliarder
• Partnere: PL050: Statoil 70%, Petoro 30%, PL193: Statoil 58,55%, Petoro 30%, Shell 6,45%, Total 5%
 

Flere nyheter

14 lisenser til Petoro
[14.01.2020]
14 lisenser til Petoro
Les mer
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
[07.01.2020]
40 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 – netto null i 2050
Les mer
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
[30.10.2019] - Pressemelding 3. kvartal 2019
Nye prosjekter gir grunnlag for økte inntekter
Les mer
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
[11.10.19]
Flytende havvind skal gi kraft til plattformer
Les mer
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
[08.10.19]
Giganten på norsk sokkel har startet produksjon
Les mer
Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
Les mer
DG1 passert på Wisting
[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer