Petoro-pådriv ga enighet om Valemon-produksjon i 2014

[04.05.10]
Rettighetshaverne i Valemon-lisensen er blitt enige om en utbyggingsløsning som betyr produksjonsstart i 2014 i stedet for 2016 som opprinnelig foreslått. Petoro har arbeidet målbevisst for en slik løsning det siste året og har nå fått med seg operatøren Statoil og de øvrige partnerne. Investeringene er foreløpig anslått til mer enn 20 milliarder kroner.
Investeringsbeslutning er planlagt i tredje kvartal. Den fremskyndte tidsplanen gir i seg selv bedre prosjektøkonomi og dessuten vil oppdrag kunne plasseres ut i en periode som sannsynligvis er gunstig i forhold til markedet for varer og tjenester. Samtidig har norsk leverandørindustri stort behov for oppdrag å kunne konkurrere om i denne perioden.

Lisensdirektør Tor Rasmus Skjærpe i Petoro sier at selskapet gjennom hele 2009 og frem til i dag har vært opptatt av å få tidsriktige beslutninger om nye investeringsprosjekter på norsk sokkel. ”Valemonfeltet har hele denne tiden vært øverst på listen over prosjekter vi har ønsket fortgang i,” sier Skjærpe.

Han viser til at den tidligere uenigheten om Valemon har dreid seg om produksjonsstart 2014 eller 2016. Statoil ønsket å redusere risiko ved å bore et par brønner før endelig investeringsbeslutning. Dette ville ha gitt produksjonsstart i 2016. Petoro har på sin side hevdet at den ekstra informasjonen man ville få fra de aktuelle brønnene ikke ville redusere risikoen vesentlig og at det er mer lønnsomt å beslutte enn full utbygging nå, med sikte på produksjonsstart i 2014.

Statoil og Petoro har hatt gode diskusjoner de siste månedene og har kommet til enighet også med de øvrige partnerne, Shell og Total, om Petoros forslag til framdrift. Skjærpe sier han er meget tilfreds med at prosessen har ført frem til enighet.

Et ledd i enigheten om Valemon-utbyggingen, er en viss nedskalering av kapasitet. Likevel blir utbyggingen av Valemon en av de større utbyggingene de nærmeste årene. Med investeringer i overkant av 20 milliarder kroner blir Valemon like stor som Statoils Gudrun-felt som nylig ble besluttet.

Fakta om Valemon:
• Funn 1985, planlagt produksjon 2014-2034
• Reserver 235 millioner fat oljeekvivalenter – gass, våtgass og kondensat
• Lokasjon: 10 km v. for Kvitebjørn, 20 km sø. for Gullfaks.
• Høyt trykk og høy temperatur, oppstykket reservoar
• Gass til Heimdal – som dermed får økt levetid
• Våtgass via Huldra til Heimdal
• Kondensat til Kvitebjørn og videre til Mongstad
• Stålunderstell, dekk med separasjonskapasitet
• Ubemannet i normal drift
• Investeringer – overkant av 20 milliarder
• Partnere: PL050: Statoil 70%, Petoro 30%, PL193: Statoil 58,55%, Petoro 30%, Shell 6,45%, Total 5%
 

Flere nyheter

Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
[11.05.2020] - Pressemelding 1. kvartal 2020
Solid 1. kvartal i en krevende markedssituasjon
Les mer
Hywind Tampen godkjent
[08.04.20]
Hywind Tampen godkjent
Les mer
Petoro går digitalt
[18.03.2020]
Petoro går digitalt
Les mer
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
[06.03.2020] - Pressemelding Petoro årsresultat 2019
Solid kontantstrøm - påvirkes av svakere gassmarked
Les mer
14 lisenser til Petoro
[14.01.2020]
14 lisenser til Petoro
Les mer