Høye ambisjoner - en forutsetning

Pressemelding SDØE-regnskapet tredje kvartal:
Stavanger, 3. november, 2015: - Omstillingen i driften av feltene i SDØEs portefølje går i riktig retning. Doblet boretakt på enkelte installasjoner viser at det er mulig å nå en ambisjon om effektivisering som gir halvering av kostnadene. Basert på det vi ser mener vi at potensialet for forbedring fortsatt er stort. Videre forbedringsarbeid krever en mer radikal tilnærming enn til nå, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro.
Effektive arbeidsprosesser, forenklet design av brønner, bedre planlegging og bedre utnyttelse av boreanleggene er forklaringene bak forbedringene. Dette har gitt mulighet til å bore flere brønner i år og gir mulighet for å bore flere brønner i 2016. Tiltakene som virker innen boring er relevante også for andre disipliner og det arbeides godt også på andre områder. Skal vi videre må det arbeides med bruk av nye teknologimuligheter, kontrakter og videreutvikle et åpent og tillitsfullt samarbeid mellom operatør og leverandører på alle nivå.
 
- Nå ser Petoro resultater av kortsiktige tiltak som har gitt umiddelbar effekt. Grunnleggende endringer i måten industrien jobber sammen på vil kreve innsats over lang tid. Det er positivt at Statoil som den ledende operatøren nå er tydelig på at kostnadene må ned på nivået industrien hadde på tidlig 2000-tallet. Dette vil gi økt lønnsomhet i nye prosjekter og økt aktivitet på norsk sokkel, sier Moen.
 
Gullfaks våtgass-kompresjon og Åsgard subsea-kompresjon er startet de siste månedene. Her har omfattende utvikling og bruk av ny teknologi gitt effektive løsninger og økt lønnsomhet.
 
- Dette hadde ikke vært mulig uten tett samarbeid mellom operatør, partnere og leverandører og synliggjør potensialet som ligger i effektiv samhandling med felles mål.
Petoro har vært aktiv pådriver for utviklingen av teknologiene, og ønsker å utnytte løsningene også på andre felt, sier Moen.
 
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten i tredje kvartal var 17 milliarder kroner, en nedgang på 2 milliarder kroner fra samme kvartal i 2014. Høy produksjon og salg av gass, høyere gasspris samt valutakurs reduserte effekten av lavere oljepris. Investeringene var 6 milliarder kroner lavere enn per tredje kvartal 2014.
 
Feltkostnader for Petoros portefølje i 2015 har gått ned sammenliknet med 2014. I tillegg går også andre indikatorer i positiv retning.
 
Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal var 1 051 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), nesten 24 prosent høyere enn samme periode i 2014. Per tredje kvartal vel 10 prosent høyere enn samme periode i 2014.

Les mer om resultatene i styrets rapport for 3. kvartal 2015 her.
 

Flere nyheter

Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
Les mer
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
[09.03.2021] - Petoro årsresultat 2020
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
Les mer
Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer