Lavere produksjon og usikkerhet om investeringer i modne felt

Pressemelding SDØE 1. kvartal 2013:
Driftsproblemer og lavere produksjon på Troll og Snøhvit har bidratt til noe lavere netto kontantstrøm fra statens olje- og gass første kvartal dette året, enn for samme periode i fjor. Petoro-sjef Kjell Pedersen tar dette som en påminnelse om betydningen av de modne feltene. Han er usikker på om rettighetshaverne evner å ta større investeringsbeslutninger i slike felt, i en periode med høy aktivitet. 
Kontantstrømmen til staten ble 37,3 milliarder kroner som er 5,6 milliarder lavere enn i 1. kvartal 2012. Resultat etter finansposter var 36,2 milliarder kroner i første kvartal, mot 43 milliarder de tre første månedene i fjor. Driftsresultatet var 36,2 milliarder kroner mot 44,1 milliarder for samme periode året før.
 
Samlet olje- og gassproduksjon gikk i første kvartal ned med 15 prosent til 1,121 millioner fat oljeekvivalenter per dag (foed) mot 1,319 millioner foed for samme periode i 2012. Gassproduksjonen har hittil i 2013 vært 19 prosent lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Den viktigste grunnen til denne reduksjonen er driftsproblemer på gassfeltene Troll og Snøhvit. Produksjonen av olje og NGL viser en reduksjon på ti prosent, hovedsakelig som følge av forsinket ferdigstillelse av brønner på Troll samt fall i produksjonen fra modne felt.
 
"At vi selv med nærmere tjue prosent redusert produksjon og lavere priser fortsatt leverer 37,3 milliarder kroner til staten i første kvartal, demonstrerer betydelig robusthet i porteføljen. Jeg er like fullt skuffet over at vi nok en gang har sett en langvarig driftsstans i Snøhvit-anlegget på Melk��ya", sier administrerende direktør Kjell Pedersen – som for øvrig for siste gang kommenterer SDØE-resultatene i kraft av å være selskapets leder. Pedersen går av med pensjon 11. juni.
 
"Driftsproblemene på Snøhvit og Troll minner oss om betydningen av tiltak nettopp for å opprettholde og forlenge lønnsom produksjon fra reservoarer og anlegg på de store modne feltene.
 
Jeg ser at temaet sikring av verdiene i de modne feltene har klatret høyere opp på industriens agenda de siste årene, og jeg er stolt over å kunne si at Petoro har bidratt med drahjelp i så måte. Samtidig ser jeg betydelige utfordringer i kombinasjonen høyt aktivitetsnivå, økt kapitaldisiplin/-effektivitet og konkurranse om å være det beste prosjektet i selskapenes store porteføljer. Jeg er derfor usikker på om større investeringer i et modent felt – selv om det er tidskritisk - vil komme høyt nok opp på rangeringslisten hos rettighetshaverne i en tid med mange andre muligheter."
 
Pedersen trekker fram sommerens valg av konsept for den videre utviklingen av Snorrefeltet som den første og store testen. "Her står vi som rettighetshavere overfor veivalg der størrelsen på investeringene vil være avgjørende for hvor store lønnsomme tilleggsreserver vi kan få ut av feltet."
 
Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
Petoro AS
+47 51502024 / +47 95075554
Sveinung.sletten@petoro.no

 

Flere nyheter

Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
Les mer
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
[09.03.2021] - Petoro årsresultat 2020
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
Les mer
Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer