Lavere produksjon og usikkerhet om investeringer i modne felt

Pressemelding SDØE 1. kvartal 2013:
Driftsproblemer og lavere produksjon på Troll og Snøhvit har bidratt til noe lavere netto kontantstrøm fra statens olje- og gass første kvartal dette året, enn for samme periode i fjor. Petoro-sjef Kjell Pedersen tar dette som en påminnelse om betydningen av de modne feltene. Han er usikker på om rettighetshaverne evner å ta større investeringsbeslutninger i slike felt, i en periode med høy aktivitet. 
Kontantstrømmen til staten ble 37,3 milliarder kroner som er 5,6 milliarder lavere enn i 1. kvartal 2012. Resultat etter finansposter var 36,2 milliarder kroner i første kvartal, mot 43 milliarder de tre første månedene i fjor. Driftsresultatet var 36,2 milliarder kroner mot 44,1 milliarder for samme periode året før.
 
Samlet olje- og gassproduksjon gikk i første kvartal ned med 15 prosent til 1,121 millioner fat oljeekvivalenter per dag (foed) mot 1,319 millioner foed for samme periode i 2012. Gassproduksjonen har hittil i 2013 vært 19 prosent lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Den viktigste grunnen til denne reduksjonen er driftsproblemer på gassfeltene Troll og Snøhvit. Produksjonen av olje og NGL viser en reduksjon på ti prosent, hovedsakelig som følge av forsinket ferdigstillelse av brønner på Troll samt fall i produksjonen fra modne felt.
 
"At vi selv med nærmere tjue prosent redusert produksjon og lavere priser fortsatt leverer 37,3 milliarder kroner til staten i første kvartal, demonstrerer betydelig robusthet i porteføljen. Jeg er like fullt skuffet over at vi nok en gang har sett en langvarig driftsstans i Snøhvit-anlegget på Melk��ya", sier administrerende direktør Kjell Pedersen – som for øvrig for siste gang kommenterer SDØE-resultatene i kraft av å være selskapets leder. Pedersen går av med pensjon 11. juni.
 
"Driftsproblemene på Snøhvit og Troll minner oss om betydningen av tiltak nettopp for å opprettholde og forlenge lønnsom produksjon fra reservoarer og anlegg på de store modne feltene.
 
Jeg ser at temaet sikring av verdiene i de modne feltene har klatret høyere opp på industriens agenda de siste årene, og jeg er stolt over å kunne si at Petoro har bidratt med drahjelp i så måte. Samtidig ser jeg betydelige utfordringer i kombinasjonen høyt aktivitetsnivå, økt kapitaldisiplin/-effektivitet og konkurranse om å være det beste prosjektet i selskapenes store porteføljer. Jeg er derfor usikker på om større investeringer i et modent felt – selv om det er tidskritisk - vil komme høyt nok opp på rangeringslisten hos rettighetshaverne i en tid med mange andre muligheter."
 
Pedersen trekker fram sommerens valg av konsept for den videre utviklingen av Snorrefeltet som den første og store testen. "Her står vi som rettighetshavere overfor veivalg der størrelsen på investeringene vil være avgjørende for hvor store lønnsomme tilleggsreserver vi kan få ut av feltet."
 
Kontakt:
Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef
Petoro AS
+47 51502024 / +47 95075554
Sveinung.sletten@petoro.no

 

Flere nyheter

Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
Les mer
DG1 passert på Wisting
[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
[09.05.2019] - Pressemelding 1. kvartal 2019
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
Les mer
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
Les mer
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
Les mer
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
[28.08.2018]
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
Les mer
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
[27.08.2018]
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
Les mer