Resultatforbedring på 23 prosent - høyere priser

Pressemelding, SDØE 2. kvartal 2011:
Høyere olje- og gasspriser bidro til at resultatet fra Statens direkte økonomiske engasjement i første halvår 2011 økte med 12 milliarder kroner fra 53 til 65 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende periode året før. Kontantstrømmen til staten så langt i 2011 er hele 67,9 milliarder kroner til tross for at både olje- og gassproduksjonen var betydelig lavere enn i første halvår 2010.
Produksjonen av olje og NGL falt 13 prosent i andre kvartal og 12 prosent i første halvår, hovedsakelig som følge av større vedlikeholdsaktiviteter, operasjonelle utfordringer og fall i produksjonen fra modne felt. Produksjon fra nye felt som Gjøa og Vega motvirker det totale produksjonsfallet.

Gassproduksjonen i andre kvartal 2011 var ned 26 prosent fra tilsvarende periode i fjor, primært grunnet nedstenging av flere felt i forbindelse med et mer omfattende planlagt vedlikehold i første halvår dette året enn i samme periode av 2010.

Petoros administrerende direktør, Kjell Pedersen, mener styrking av prisene på olje og gass blant annet kan ses i sammenheng med en endret markedsbalanse samt økt oppmerksomhet om energiforsyning til Europa i lys av kjernekraft-katastrofen i Japan. Også en økende aksept for gassens klimamessige fortrinn spiller en rolle. Pedersen sier energimarkedet både på kort og lang sikt tilsier uforminsket kraft bak videreutviklingen av norsk sokkel. Han trekker i den forbindelse frem to viktige beslutninger i annet kvartal av 2011:

Den ene er Statoils og lisenspartnernes valg av undervannskompresjon på Åsgardfeltet. Dette er en teknologi som Petoro mener vil få stor betydning for å maksimere utvinning og verdiskaping fra felt med gassproduksjon. Tilsvarende løsning er aktuell også for feltene Gullfaks og Ormen Lange.

Den andre beslutningen er Troll-partnernes langsiktig strategi for bruk av fire rigger til å bore oljeproduksjonsbrønner på feltet. To nye spesialbygde rigger (såkalt kategori D-rigger) er bestilt for boring under en kontrakt med varighet åtte år fra 2014.

”Begge disse beslutningene er viktige elementer i Petoros strategi for økt utvinning og maksimal verdiskaping på norsk sokkel”, sier Kjell Pedersen.

Han legger til at med det store antall undervannsbrønner på norsk sokkel, er riggrater av stor betydning for økt utvinning. ”Dagens høye rater resulterer i at det blir vanskeligere å rettferdiggjøre boring av og arbeid på undervannsbrønner som kan øke utvinningen. Vi bør spørre oss selv om det er en naturlov at boreanlegg på de faste plattformene eies av lisensgruppen, mens boreanlegg på flyterigger eies av riggselskaper. Dersom en lisens har et langsiktig behov for boring eller vedlikehold av undervannsbrønner, bør lisenspartnerne vurdere om det er bedre å eie flyteriggen selv med innleid kontraktør til å drive den, enn å leie den inn til rater som tre-firedoblet seg i løpet av de siste seks-sju årene”, sier Pedersen.

Kontaktperson:
Kommunikasjonssjef Sveinung Sletten
Kontortelefon: +47-51 50 20 24
Mobiltelefon: +47-950 75 554
E-mail: sveinung.sletten@petoro.no


Klikk her for å laste ned kvartalsrapport andre kvartal 2011

Klikk her for å laste ned presentasjon fra pressekonferanse
 

Flere nyheter

Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
Les mer
DG1 passert på Wisting
[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
[09.05.2019] - Pressemelding 1. kvartal 2019
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
Les mer
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
Les mer
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
Les mer
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
[28.08.2018]
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
Les mer
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
[27.08.2018]
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
Les mer