Viktig skritt for at lisenser kan eie mobile rigger

[02.03.12]
Petoros uttalte ønske om at lisenser som har et langsiktig behov for boring av produksjonsbrønner bør vurdere å eie rigg i stedet for å leie, er kommet betydelig nærmere oppfyllelse. Statoil har annonsert at selskapet vil få bygget en ny type oppjekkbare borerigger tilpasset modne felt, og foreslår at lisensgrupperinger tar eierskap til disse riggene. Positivt forslag om å eie rigg, sier Tor Rasmus Skjærpe i Petoro (bildet).
 5ka4276Petoro har over en lang periode pekt på at det bores for få produksjonsbrønner på norsk sokkel til å kunne få ut reserver samt realisere potensialet for økt oljeutvinning i modne felt. Selskapet har også vist til at høye borekostnader kan være en medvirkende årsak til redusert boring. Petoro har derfor vært en pådriver for at enkelte lisenser bør vurdere å eie rigger selv, som ledd i å redusere kostnadene.

"Vi har arbeidet tett sammen med Statoil om temaet, og vi ser det som veldig positivt at Statoil nå foreslår at noen lisensgrupper bør eie rigger", sier Petoros direktør for strategi og organisasjon, Tor Rasmus Skjærpe, som har ledet Petoros arbeid med temaet. Han legger til at det til syvende og sist er de aktuelle lisensene selv som må ta stilling til eierskap, basert på fakta og egne vurderinger. Beslutning gjenstår, men Petoro er i utgangspunktet positivt innstilt, sier han.

Petoros administrerende direktør, Kjell Pedersen, sa i en pressemelding 2. august i fjor at dagens høye rater gjør at det blir vanskeligere å rettferdiggjøre boring av og arbeid på undervannsbrønner som kan øke utvinningen. "Vi bør spørre oss selv om det er en naturlov at boreanlegg på de faste plattformene eies av lisensgruppen, mens boreanlegg på flyterigger eies av riggselskaper. Dersom en lisens har et langsiktig behov for boring eller vedlikehold av undervannsbrønner, bør lisenspartnerne vurdere om det er bedre å eie flyteriggen selv med innleid kontraktør til å drive den, enn å leie den inn til rater som tre-firedoblet seg i løpet av de siste seks-sju årene”, sa Pedersen den gangen.

Pressemelding fra Statoil
 

Flere nyheter

Oppstart for Dvalin
[13.08.2019]
Oppstart for Dvalin
Les mer
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
[08.08.2019] - Pressemelding 2. kvartal 2019
59 milliarder til Oljefondet fra Petoro første halvår 2019
Les mer
DG1 passert på Wisting
[26.06.2019]
DG1 passert på Wisting
Les mer
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
[14.06.2019]
Regjeringen godkjente Gullfaks-utbygging
Les mer
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
[15.05.2019]
Plan for andre byggetrinn av Johan Sverdrup godkjent
Les mer
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
[09.05.2019] - Pressemelding 1. kvartal 2019
Økte investeringer sikrer framtidige inntekter
Les mer
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
[07.03.2019] - Pressemelding Petoro årsresultat 2018
Beste resultat på fem år, men ineffektivitet koster for mye
Les mer
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
[01.11.2018] - Pressemelding 3. kvartal 2018
Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018
Les mer
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
[28.08.2018]
Kraft fra havvind vurderes på Snorre og Gullfaks
Les mer
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
[27.08.2018]
Langsiktig verdiskaping og økt konkurransekraft på Johan Sverdrup
Les mer