Store inntekter til samfunnet

[01.11.2017] - Pressemelding 3. kvartal 2017
Grethe Moen - Foto: Emile Ashley
- Den positive resultatutviklingen vi så i første halvår fortsetter i tredje kvartal, sier Grethe Moen, administrerende direktør i Petoro. Netto kontantstrøm til staten var 65 milliarder kroner per tredje kvartal, en økning på 28 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den omstillingen og effektiviseringen bransjen har vært gjennom gir gode resultater. – Fortsatt effektivisering er avgjørende fordi olje- og gassnæringen skal være motoren i norsk næringsliv i flere tiår. Inntektspotensialet er fremdeles stort, men kommer ikke av seg selv.
- Produksjonen vil fortsatt kreve store investeringer, sier Moen. - Investerings- og aktivitetsnivået er et mål på attraktiviteten og konkurransekraften for norsk oljeindustri. Petoro estimerer å investere for 27 milliarder kroner på norsk sokkel i 2017, mens det totalt planlegges investeringer på 128 milliarder kroner. - Resultatet av olje- og gassinvesteringer har ført til at Norge har over 8000 milliarder kroner på bok. 40 prosent av disse stammer fra statens direkte eierskap som forvaltes av Petoro.
 
Petoro planlegger i nær framtid å ta to store investeringsbeslutninger gjennom deltakelse i Castberg- og Snorrelisensene, samtidig som Troll fase 3-prosjektet videreføres. Selv om sommerens letekampanje i Barentshavet ikke gav de resultatene vi håpet på, kan det se ut til at Kayak-funnet nær Castberg alene har mer enn nok verdier til å finansiere hele årets letekampanje i Barentshavet.
 
Halvparten av de årlige investeringene fra Petoro går til å bore brønner på modne felt. Her er inntektspotensialet fortsatt stort. Statoil offentligjorde nylig tall som gir en såkalt nullpunktspris på under 20 USD pr fat fra disse brønnene. Levetiden på en brønn er i dag omtrent fem til åtte år. Tilbakebetalingstiden er ofte under ett år. Prosjekter som Sverdrup, Castberg og Snorre er også attraktive investeringer med dagens oljeprisbilde. Disse investeringene vil bidra både med arbeidsplasser og inntekter for Norge.
 
I år er det 40 år siden oppstarten av norsk gasseksport, og to av Petoros viktigste gassfelt, Snøhvit og Ormen Lange, har produsert i 10 år. - Gass utgjør en stadig økende andel av Petoros portefølje. I dag er gassandelen på nær 60 prosent, og den vil bli større framover, framholder Moen. - Både Ormen Lange- og Snøhvitfeltet krever fremdeles investeringer for å sikre stabile gassleveranser til Europa. Samtidig er inntjeningen god. Ormen Lange-feltet bidro i 2016 med 1 million kroner i timen til oljefondet, bare gjennom Petoros eierandel.
 
- Norge har stått sterkt som en olje- og gassnasjon i 50 år. Det skal vi fortsatt være i framtiden. For at det skal bli en realitet er det bransjens utfordring å skape kostnadseffektiv lavutslippsproduksjon og gode HMS-resultater. Petroleumsnæringen skaper stor avkastning både til den norske stat og oljeselskapene, sier Moen.
 
Resultat SDØE tredje kvartal 2017
Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten
var per tredje kvartal 65 milliarder kroner, en økning på 28 prosent fra samme periode i fjor.
Samlet olje- og gassproduksjon var 1,1 millioner fat oljeekvivalenter per dag, ni prosent høyere enn samme periode i fjor. Gjennomsnittlig oljepris var 431 kroner per fat mot 345 kroner i samme periode i 2016. Gassinntektene var 51 milliarder kroner, om lag 7 milliarder kroner høyere enn i fjor som følge av høyere gasspris og volum.
 
Kostnader knyttet til å drive feltene, feltkost, per tredje kvartal var 330 millioner kroner lavere enn samme periode i 2016.  Investeringene var 20 milliarder kroner; 7 prosent lavere enn fjoråret.
 
Antallet alvorlige hendelser gikk ned i tredje kvartal, men antallet er fremdeles for høyt. Fortsatt fokusert innsats fra alle aktører er derfor nødvending for å sikre at den positive utviklingen fortsetter.  

Les mer om resultatene i styrets rapport for 3. kvartal 2016 her.
Klikk her for å lese presentasjon fra pressekonferansen 

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef
Christian Buch Hansen
926 24 255

Flere nyheter

Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
[09.03.2021] - Pressemelding Petoro årsresultat 2020
Unntaksår gav likevel solide inntekter til staten
Les mer
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
[09.03.2021] - Petoro årsresultat 2020
Se fremleggelsen av årsresultat Petoro/SDØE
Les mer
Oppstart på Snorre Expansion Project
[14.12.2020]
Oppstart på Snorre Expansion Project
Les mer
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
[10.12.2020] - Pressemelding
Kristin Kragseth blir ny toppsjef i Petoro
Les mer
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
[30.10.2020] - Pressemelding 3. kvartal 2020
Økt kontantstrøm og høyt aktivitetsnivå
Les mer
Ny juridisk direktør
[02.10.2020]
Ny juridisk direktør
Les mer
Breidablikk besluttet utbygd
[28.09.2020]
Breidablikk besluttet utbygd
Les mer
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
[07.09.2020]
Kjell Morisbak Lund konstitueres som administrerende direktør
Les mer
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
[12.08.2020]
Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro
Les mer
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
[05.08.2020] - Pressemelding 2. kvartal 2020
Betydelig kontantstrøm fra Petoro i 1. halvår tross utfordrende 2. kvartal
Les mer