Pressemelding: Sterkt 3. kvartal for SDØE:

Høyeste kvartalsresultat for SDØE

Første kvartal 2008 ga det høyeste kvartalsresultat noen gang for Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), nemlig 41,4 milliarder kroner. Dette er 47 prosent høyere enn for sammen periode i 2007, da resultat var 28,1 milliarder. Økningen skyldes økt gassproduksjon og økte priser.
Publiseringsdato: 01-04-2008