Karriere

Petoro forvalter statens eierandeler på norske sokkel – det vil si om lag en tredel av landets olje- og gassreserver. Oppgaven vår er å skape størst mulig verdi fra disse eierandelene.

Ledige stillinger

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vi som arbeider i selskapet har som vår viktigste oppgave å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Oppgaven å skape verdier er både spennende og utfordrende. Et godt samarbeid internt og med andre selskaper, myndigheter og eksterne kompetansemiljøer, er helt sentralt for at Petoro skal nå sine mål.

Petoros unike posisjon på norsk sokkel gir oversikt og innsikt som setter medarbeiderne i stand til å se nye forretningsmessige muligheter. Den store porteføljen av felt og lisenser samt medarbeidernes kompetanse gjør at vi kan påvirke utviklingen av det norske olje- og gasseventyret.

Vi er ca 65 ansatte med et bredt spekter av kompetanse og erfaring.

Ledig stilling:

Petoro - en drivkraft på norsk sokkel