Karriere

Petoro forvalter statens eierandeler på norske sokkel – det vil si om lag en tredel av landets olje- og gassreserver. Oppgaven vår er å skape størst mulig verdi fra disse eierandelene.

Arbeidsmiljø, lønn og goder

Attraktivt arbeidsmiljø, spennende oppgaver, konkurransedyktige betingelser.
Menneskene i Petoro er selskapets viktigste ressurs for at vi skal nå våre mål. Petoro skal derfor tilby et attraktivt og stimulerende arbeidsmiljø som tiltrekker mennesker med riktig kompetanse og holdninger. Det er en lederoppgave å bidra til at den enkelte medarbeider får den faglige og personlige utviklingen som er nødvendig både for virksomhetens måloppnåelse og den enkeltes trivsel.


Hva kan vi tilby?

Dersom du er interessert i å jobbe i Petoro, kan vi tilby et bredt faglig miljø, som gir deg gode utviklingsmuligheter. De som jobber hos oss, setter pris på at de har stor grad av selvstendighet i arbeidet med oppgaver, analyser, ideer og løsninger. Vi jobber med problemstillinger som betinger nær kontakt med en rekke nasjonale og internasjonale institusjoner, og som gir mulighet for en god forståelse og innsikt i de viktige prosessene mellom oljeindustrien, statsadministrasjonen og de politiske miljøene.


Lønn

Vårt lønnssystem er markedsbasert og konkurransedyktig. Din lønn beregnes ut fra stillingsbeskrivelse, vurderinger knyttet til vårt referansemarked samt din personlige innsats og resultatoppnåelse. Vi tilbyr gunstige pensjons- og forsikringsbetingelser.


Helse

I Petoro vet vi at helsen er viktig både for den enkelte og selskapet. Derfor er vi opptatt av at våre medarbeidere skal gis mulighet for å ta godt vare på helsen. Vi er svært stolt av vårt idrettslag, Petoro Aktiv, som legger til rette for et variert tilbud av fysisk aktivitet for våre ansatte. Vår flotte kantine er også bevisst på å tilby sunn og næringsrik mat.


Fleksibilitet

Vi vet at ulike livsfaser gir både muligheter og utfordringer for våre medarbeidere. I Petoro ønsker vi å ta hensyn til hvor du er i livet. Vi har fleksitidsordning, og er opptatt av at våre medarbeidere skal ha en god balanse mellom arbeid og fritid.